Så här ansöker du om vårdbidrag för pensionstagare

Sök vårdbidrag för pensionstagare i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Sök förmån
 1. Ansök om vårdbidrag för pensionstagare i MittFPA.
  • Ansökan om fortsatt utbetalning eller höjning av bidraget görs med samma blankett. Kom ihåg att lämna in ansökan om fortsatt utbetalning i tid.
 2. Fotografera eller skanna in bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
  • ett så nytt läkarutlåtande C som möjligt (högst 6 månader gammalt) eller ett läkarutlåtande B, om det innehåller de uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna avgöras
  • eventuella kvitton eller utredningar över de kostnader som beror på funktionsnedsättningen eller sjukdomen.

   Du kan också bifoga en utredning om ditt hjälpbehov, de tjänster som du använder och dina särskilda kostnader. Utredningen ska vara gjord av en anställd inom social- och hälsovården i din hemkommun eller av någon annan person som känner till din situation.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år EV 256r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Sköta ärenden med fullmakt

Du kan ge en annan person fullmakt att sköta dina FPA-ärenden för din räkning om det är för svårt för dig att göra det själv. I så fall måste du lämna in en fullmakt till FPA, där det framgår vem som sköter dina ärenden. Det är inte möjligt att sköta en annan persons ärenden i MittFPA, utan det måste göras per telefon, per post eller på något av FPA:s serviceställen.

Gör ansökan om fortsatt utbetalning i tid

Det lönar sig att lämna in ansökan om fortsatt utbetalning och bilagorna i god tid innan bidraget upphör, så att det inte blir något avbrott i utbetalningen. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut.

Läkarutlåtande för ansökan om höjning

För ansökan om höjning av bidraget behövs i regel ett nytt läkarutlåtande. Det behövs dock inte när ansökan görs enbart på grundval av särskilda kostnader.

Ansökningstid

FPA kan bevilja vårdbidrag retroaktivt för högst ett halvt år. Huruvida bidraget kan beviljas retroaktivt prövas alltid från fall till fall.

Läs mer