Så här ansöker du om vårdbidrag för pensionstagare

Sök vårdbidrag för pensionstagare på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Sök förmån
 1. Ansök om vårdbidrag för pensionstagare via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.
  Ansökan om fortsatt utbetalning eller höjning av bidraget görs med samma blankett. Kom ihåg att lämna in ansökan om fortsatt utbetalning i tid.
 2. Fotografera eller skanna in bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten. Bifoga till din ansökan:
  • ett så nytt läkarutlåtande C som möjligt (högst 6 månader gammalt) eller ett läkarutlåtande B, om det innehåller de uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna avgöras
  • eventuella kvitton eller utredningar över de kostnader som beror på funktionsnedsättningen eller sjukdomen.

   Du kan också bifoga en utredning om ditt hjälpbehov, de tjänster som du använder och dina särskilda kostnader. Utredningen ska vara gjord av en anställd inom social- och hälsovården i din hemkommun eller av någon annan person som känner till din situation.
 3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år (EV 256r) och skicka den med bilagor per post till FPA.

Sköta ärenden med fullmakt

Du kan ge en annan person fullmakt att sköta dina FPA-ärenden för din räkning om det är för svårt för dig att göra det själv. I så fall måste du lämna in en fullmakt till FPA, där det framgår vem som sköter dina ärenden. Det är inte möjligt att sköta en annan persons ärenden via e-tjänsten, utan det måste göras per telefon, per post eller på något av FPA:s serviceställen.

Gör ansökan om fortsatt utbetalning i tid

Det lönar sig att lämna in ansökan om fortsatt utbetalning och bilagorna i god tid innan bidraget upphör, så att det inte blir något avbrott i utbetalningen. Gör ansökan om fortsatt utbetalning senast inom ett halvt år från det att den föregående bidragsperioden tagit slut.

Läkarutlåtande för ansökan om höjning

För ansökan om höjning av bidraget behövs i regel ett nytt läkarutlåtande. Det behövs dock inte när ansökan görs enbart på grundval av särskilda kostnader.

Ansökningstid

FPA kan bevilja vårdbidrag retroaktivt för högst ett halvt år. Huruvida bidraget kan beviljas retroaktivt prövas alltid från fall till fall.

Läs mer