Så här ansöker du om yrkesinriktad rehabilitering

Än så länge är det inte möjligt att via e-tjänsten ansöka om yrkesinriktad rehabilitering, med andra ord yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, utbildning, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering, KIILA-rehabilitering, yrkesinriktade rehabiliteringskurser, utbildningsprövning, näringsstöd eller hjälpmedel. Ansökan ska göras med en pappersblankett.

 1. Besök först den läkare som behandlar dig. Läkaren bedömer ditt rehabiliteringsbehov, rekommenderar vid behov rehabilitering och skriver ett läkarutlåtande B.
 2. Fyll i och skriv ut blanketten för ansökan om yrkesinriktad rehabilitering (KU101r). Välj bland alternativen i blanketten vilken rehabilitering du ansöker om.
  • Om du ansöker om hjälpmedel ska du fylla i och skriva ut blankett KU103r.
 3. Bifoga ditt läkarutlåtande B i din ansökan, om läkaren inte redan har skickat det till FPA. Om du ansöker om
  • KIILA-rehabilitering ska du också bifoga blanketten Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering (KU 200r) som du fyllt i tillsammans med din chef.
  • utbildning ska du också bifoga kopior av skolbetyg och arbetsintyg
  • näringsstöd ska du också skicka bilagan Näringsstöd (KU105r) och en utredning om de arbetsredskap du behöver och om företagets lönsamhet.
 4. Skicka in din ansökan med bilagor till FPA. Du kan också skicka bilagor via Meddelanden i e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.
 5. Vid behov kan du boka tid för en intervju. FPA kan också kalla dig till en intervju.
 6. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts. Du får också ett skriftligt beslut om avgörandet. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten, eftersom det också fungerar som platsbokning och betalningsförbindelse. Beslutet skickas också för kännedom till den läkare som rekommenderat rehabilitering för dig.

Ansökningstid

Skicka in ansökan till FPA innan rehabiliteringen börjar. Om rehabiliteringen redan har inletts kan beslut fattas tidigast från början av ansökningsmånaden. I undantagsfall kan också en retroaktiv ansökningstid på 6 månader tillämpas.

Läs mer