Så här ansöker du om yrkesinriktad rehabilitering

Än så länge är det inte möjligt att via e-tjänsten ansöka om yrkesinriktad rehabilitering, med andra ord yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, utbildning, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering, KIILA-rehabilitering, yrkesinriktade rehabiliteringskurser, utbildningsprövning, näringsstöd eller hjälpmedel. Ansökan ska göras med en pappersblankett.

  1. Besök först den läkare som behandlar dig. Läkaren bedömer ditt rehabiliteringsbehov, rekommenderar vid behov rehabilitering och skriver ett läkarutlåtande B.
  2. Fyll i och skriv ut blanketten för ansökan om yrkesinriktad rehabilitering KU101r (pdf). Välj bland alternativen i blanketten vilken rehabilitering du ansöker om.
  3. Bifoga ditt läkarutlåtande B i din ansökan, om läkaren inte redan har skickat det till FPA. Om du ansöker om
  4. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i e-tjänsten. Logga in i MittFPA med dina bankkoder eller med mobil-ID.

  5. Vid behov kan du boka tid för en intervju. FPA kan också kalla dig till en intervju.

  6. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten, eftersom det också fungerar som platsbokning och betalningsförbindelse. Beslutet skickas också för kännedom till den läkare som rekommenderat rehabilitering för dig.

Ansökningstid

Skicka in ansökan till FPA innan rehabiliteringen börjar. Om rehabiliteringen redan har inletts kan beslut fattas tidigast från början av ansökningsmånaden. I undantagsfall kan också en retroaktiv ansökningstid på 6 månader tillämpas.

Läs mer