FPA:s serviceorganisation förnyas – i fortsättningen handläggs förmånsansökningarna vid fyra riksomfattande serviceenheter | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

FPA:s serviceorganisation förnyas – i fortsättningen handläggs förmånsansökningarna vid fyra riksomfattande serviceenheter

Publicerad 2.1.2024

De enheter som ansvarar för FPA:s service omorganiseras i början av 2024. I fortsättningen handläggs förmånsansökningarna vid fyra riksomfattande serviceenheter. Serviceområdena inom de regionala kundserviceenheterna kommer att omfattas av några små förändringar. FPA:s servicekanaler och servicenummer ändras inte.

FPA omorganiserar sin serviceverksamhet. Hittills har fem regionala försäkringsdistrikt ansvarat för handläggningen av ansökningar, men vid årsskiftet upphörde försäkringsdistriktens verksamhet. I fortsättningen handläggs förmånsansökningarna vid fyra riksomfattande serviceenheter.

De nya riksomfattande serviceenheterna och direktörerna för serviceenheterna är följande:

  • serviceenheten för bostadsbidrag, familjeförmåner och arbetslöshetsförmåner | Kimmo Ruuskanen
  • serviceenheten för hälsorelaterade förmåner | Tommi Hallikainen
  • serviceenheten för pensioner och internationella ärenden | Maini Kihlman
  • serviceenheten för grundläggande utkomststöd | Petri Hannula.

– Förmånsansökningarna handläggs av cirka 5 300 FPA-anställda. Målet med reformen är att handläggningen av förmånsbeslut ska med tanke på kunderna skötas allt smidigare vid de riksomfattande enheterna, säger servicedirektör Sari Hänninen.

Kundserviceenheterna betjänar per telefon och på FPA:s serviceställen

Fem regionala kundserviceenheter ansvarar för rådgivningen och handledningen för kunderna. Även ansvaret för den riksomfattande telefonservicen överförs på kundserviceenheterna, eftersom FPA:s kontaktcenter som tidigare skötte telefonservicen upphörde med sin verksamhet vid årsskiftet. FPA:s servicenummer för kunder och samarbetspartner ändras inte.

– I fråga om den personliga rådgivningen till kunderna har tyngdpunkten alltmer förflyttats till kundservice per telefon. Förra året svarade våra kundservicespecialister på över två miljoner kundsamtal, konstaterar servicedirektör Antti Jussila.

FPA ger kunderna råd även vid sina serviceställen, i MittFPA och i sociala medier, t.ex. på Facebook, Instagram och Jodel.

FPA:s kundserviceenheter och direktörerna för enheterna är följande:

  • södra kundserviceenheten | Irma Parén
  • östra kundserviceenheten | Pirjo Myyry
  • mellersta kundserviceenheten | Petteri Taponen
  • västra kundserviceenheten | Kaisa Mäkitalo
  • norra kundserviceenheten | Anne Penttilä

Vid årsskiftet gjordes vissa ändringar i fråga om de serviceområden som kundserviceenheterna ansvarar för. FPA:s service i Mellersta Finland överfördes på mellersta kundserviceenhetens ansvar (tidigare östra kundserviceenhetens ansvar) och FPA:s service i Mellersta Österbotten överfördes på västra kundserviceenhetens ansvar (tidigare norra kundserviceenhetens ansvar).

Ytterligare information

FPA:s organisation
Resultatenheter

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till resultatenheten för närservice till kunder
Kontaktuppgifter till resultatenheten för riksomfattande kundrelationstjänster

Senast ändrad 2.1.2024