Ansök om militärunderstöd nu | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ansök om militärunderstöd nu

Publicerad 5.6.2023

Det lönar sig att ansöka om militärunderstöd cirka en månad innan tjänstgöringen börjar. Om man lämnar in sin ansökan tidigare än så är det möjligt att uppgifterna i ansökan inte längre är aktuella när tjänstgöringen börjar. Nästa inryckningsdag är 3 juli 2023.

FPA kan betala militärunderstöd till en värnpliktig och till hens anhöriga för den tid som den värnpliktiga fullgör sin tjänstgöring. Med värnpliktig avses en person som fullgör militärtjänst, civiltjänst eller vapenfri tjänst. Med anhörig avses den värnpliktigas maka, make eller registrerade partner samt barn som den värnpliktiga har att försörja. En sambo betraktas som anhörig endast om den värnpliktiga och sambon har ett gemensamt barn.

Den värnpliktiga kan ansöka om militärunderstöd i form av bostadsunderstöd och understöd för räntor på studielån. En värnpliktig persons anhörig som är berättigad till understöd kan ansöka om grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd.

Det är enkelt att ansöka om militärunderstöd i e-tjänsten MittFPA. FPA skickar beslutet till kunden per post och i MittFPA, där beslutet kan läsas under Mina ärenden på förstasidan. Man kan också meddela FPA att man vill avstå från papperspost. Den som valt att få beslut endast elektroniskt får ett meddelande per e-post eller sms när beslutet kan läsas i MittFPA.

Militärunderstöd kan inte beviljas retroaktivt

Om den värnpliktiga eller hens familj får allmänt bostadsbidrag från FPA innan tjänstgöringen inleds, fortsätter utbetalningen av bostadsbidraget under tjänstgöringen. Bostadsbidraget kan kompletteras med militärunderstöd. Vid behov justeras bostadsbidraget.

Man kan inte ansöka om militärunderstöd retroaktivt. FPA beviljar militärunderstödet tidigast från början av ansökningsmånaden.

Närmare information för kunderna:

Senast ändrad 5.6.2023