ORAS-kurs | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stöd för att orka i arbetet vid utmattning, Oras-kurser

FPA ordnar rehabiliteringskurser för personer med psykiska symtom och utmattningssymtom som äventyrar deras arbetsförmåga (så kallade Oras-kurser). Rehabiliteringen är multiprofessionell och den genomförs i grupp.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”Oras-kurs”.

Sök rehabiliteringskurs

På en Oras-kurs får du stöd för att hantera din livssituation och för att identifiera och hantera arbetsrelaterade faktorer som orsakar psykisk belastning. För att delta i en kurs behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

En Oras-kurs lämpar sig för dig, om

 • du har fyllt 18 år och deltar i arbetslivet eller tillfälligt står utanför arbetslivet på grund av sjukledighet
 • du har konstaterade psykiska utmattningssymtom som äventyrar din arbetsförmåga
 • du har psykiska symtom, såsom ångestsymtom, sömnlöshet eller lindrig depression.

Kursen lämpar sig inte för dig, om 

 • du har en allvarlig psykisk sjukdom eller ett allvarligt psykiskt syndrom, till exempel svår depression
 • du har svåra psykiska symtom
 • du har ett obehandlat alkohol- eller drogproblem
 • du behöver tolkning till och från ett främmande språk för att kunna kommunicera under kursen.

Kursen ordnas också på svenska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation. Du får också stöd och konkreta råd samt metoder för att hantera utmaningar i arbetet och i vardagen. Målet är också att du ska lära dig att identifiera dina styrkor och resurser, så att du kan använda dem på ett mångsidigt sätt i din livsmiljö.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 15 dygn och den genomförs i 3 perioder. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i psykiatri eller företagshälsovård
 • en psykoterapeut eller sjukskötare
 • en psykolog
 • en fysioterapeut eller företagsfysioterapeut/arbetsfysioterapeut.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 5.3.2024