Extra fronttillägg | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Extra fronttillägg

Extra fronttillägg betalas till de pensionstagare som bor i Finland och som har fronttillägg och folkpension. Det betalas inte till minröjare.

Belopp

Det extra fronttillägget är 25–45 % av den del av folkpensionen som överstiger 106,88 euro/månad.

Det största möjliga beloppet av extra fronttillägg betalas till en pensionstagare som inte har pensioner som minskar tillägget, såsom pension från utlandet.

Det största möjliga extra fronttillägget är

  • 300,97 euro/månad för ensamstående 
  • 263,55 euro/månad för personer i parförhållande

Extra fronttillägg är skattefri inkomst. 

Det betalas ut den 7 dagen i månaden, liksom fronttillägget och folkpensionen. FPA meddelar uppgift om utbetalt frontmannatillägg till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Veterantillägg

Om du får extra fronttillägg och förhöjt eller högsta vårdbidrag för pensionstagare, får du veterantillägg från FPA.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?