Vem kan få handikappbidrag för personer under 16 år? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem kan få handikappbidrag för personer under 16 år?

Följande frågor kan hjälpa dig att ta reda på om ditt barn kan ha rätt till handikappbidrag för personer under 16 år:

 1. Har barnet en diagnostiserad funktionsnedsättning eller sjukdom?
 2. Besöker barnet läkare regelbundet?
 3. Behöver barnet mer hjälp eller tillsyn än andra barn i samma ålder för att klara av följande:
  • olika dagliga aktiviteter, till exempel att äta, klä av och på sig eller tvätta sig
  • att förflytta sig
  • att se, höra eller tala
  • social interaktion, till exempel att uttrycka sig själv, att leka eller att meddela sig med andra människor
  • att sköta de vårdåtgärder som sjukdomen kräver, till exempel att ta sina mediciner eller mäta blodsockret?
 4. Har barnet några speciella arrangemang eller stödåtgärder i dagvården eller skolan, till exempel en personlig assistent eller specialundervisning?
 5. Får barnet rehabilitering, till exempel fysioterapi, psykoterapi, talterapi eller ergoterapi?

Varje barns situation är unik

Om du svarade ja på tre eller flera av frågorna ovan kan ditt barn ha rätt till handikappbidrag. Frågorna är dock bara riktgivande. Varje barns situation är unik. Huruvida handikappbidrag kan beviljas prövas därför från fall till fall.

Läs mer

Senast ändrad 28.2.2023