Handikappbidrag för vuxna, internationella situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Handikappbidrag för vuxna i internationella situationer

Om du har bott eller flyttar utomlands

Handikappbidrag betalas i regel endast till personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om du har flyttat till Finland från ett annat land kan handikappbidrag i regel beviljas först när du har bott 3 år i Finland. Om du har bott i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz kan också försäkringsperioderna i dessa länder räknas in i bosättningstiden. 

Enbart det att man är familjemedlem till en person som är försäkrad i Finland medför i regel inte rätt till handikappbidrag för personer över 16 år.

Handikappbidrag kan betalas till ett annat land om du bor utomlands och omfattas av den finländska sociala tryggheten. Du kan ha rätt att få handikappbidrag från Finland om du vistas utomlands tillfälligt, dvs. kortare tid än 6 månader. Personer som är bosatta utomlands kan få handikappbidrag också med stöd av EG-förordningarna om social trygghet.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?