Meddela förändringar som inverkar på handikappbidraget | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar

Meddela FPA så fort som möjligt om det sker förändringar i dina förhållanden. Förändringarna kan inverka på din rätt att få bidrag eller på bidragets belopp. Då kan det hända att det bidrag som betalas ut blir för stort eller för litet.

Kom ihåg att meddela FPA om

  • ditt hälsotillstånd eller din funktionsförmåga har förändrats väsentligt
  • ditt behov av hjälp har minskat eller ökat betydligt
  • de särskilda kostnaderna har minskat eller ökat betydligt
  • du beviljas mentillägg, hjälplöshetstillägg eller en motsvarande ersättning från någon annan inrättning än FPA
  • du flyttar utomlands för en längre tid.

Meddela förändringar via e-tjänsten eller genom att ringa FPA:s servicenummer. Du kan också meddela förändringar per post eller på något av FPA:s serviceställen.

Läs mer

Senast ändrad 18.7.2023