Vem kan få handikappbidrag för personer över 16 år? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem kan få handikappbidrag för personer över 16 år?

Handikappbidrag kan beviljas personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten. En förutsättning är att man har bott i Finland eller i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz i minst 3 år.

Följande frågor kan hjälpa dig att ta reda på om du kan ha rätt till handikappbidrag för personer över 16 år:

 1. Har du en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom som konstaterats av en läkare?
 2. Har din funktionsförmåga varit nedsatt i minst ett år eller kommer den att vara nedsatt i minst ett år?
 3. Gör funktionsnedsättningen eller sjukdomen det svårare för dig att klara av studier, arbete eller olika dagliga aktiviteter?
 4. Behöver du hjälp, handledning eller tillsyn till exempel för att klara av att
  • förflytta dig, komma i gång eller använda olika hjälpmedel
  • klä av och på dig, tvätta dig eller gå på toaletten
  • äta
  • se, höra eller tala
  • komma ihåg saker
  • sköta de vårdåtgärder som sjukdomen kräver eller ta dina mediciner?
 5. Får du eller upplever du att du behöver utomstående hjälp, till exempel hemservice, städhjälp, hemsjukvård, måltidsservice, en personlig assistent, eller hjälp av en anhörig?
 6. Har du merkostnader som beror på funktionsnedsättningen eller sjukdomen, till exempel kostnader för hemservice, hemsjukvård eller serviceboende?

Varje persons situation är unik

Om du svarar ja på minst tre av frågorna kan du ha rätt till handikappbidrag. Frågorna är dock bara riktgivande. Varje persons situation är unik. Huruvida handikappbidrag kan beviljas prövas därför från fall till fall.

Handikappbidrag eller vårdbidrag för pensionstagare?

Om du är pensionerad kan du inte få handikappbidrag. Då kan du i stället ansöka om vårdbidrag för pensionstagare. Om du endast är deltidspensionerad kan du emellertid få handikappbidrag. Du behöver inte känna till vilkendera av förmånerna du kan ha rätt till. FPA behandlar din ansökan som en ansökan om handikappbidrag eller en ansökan om vårdbidrag, beroende på vilket bidrag du har rätt till.

Läs mer

Senast ändrad 28.2.2023