Lapsilisä | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Lapsilisä

Kela maksaa lapsilisää Suomessa asuvista alle 17-vuotiaista lapsista.

AnkkuriAnkkuriVoitko saada lapsilisää?

Voit saada lapsilisää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • lapsesi on alle 17-vuotias
  • olet lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta vastaava henkilö
  • asut lapsesi kanssa vakinaisesti Suomessa.

Lapsilisän maksaminen alkaa lapsen syntymää seuraavan kuukauden alusta. Lapsilisää maksetaan sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta.

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat voivat sopia siitä, kummalle lapsilisä maksetaan. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen asiasta, Kela maksaa lapsilisän sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu ja joka pääasiallisesti huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Jos lapsi muuttaa toisen vanhemman luo, lapsilisän maksu jatkuu ennallaan, ellei maksuun haeta muutosta.

Adoptiovanhemmat saavat lapsilisää kuten biologisetkin vanhemmat. Lapsilisä voidaan myöntää, kun lapsi on saanut henkilötunnuksen. Lapsilisää maksetaan siitä lähtien, kun lapsi on otettu hoitoon.

Monikkoperheet saavat lapsilisän sen mukaan, kuinka monta lasta perheessä on.

Kun perustat uusperheen, et voi enää saada lapsilisään yksinhuoltajakorotusta, mutta lapsilisän määrää saattavat korottaa uusperheen muiden lapsien saamat lapsilisät. Esimerkiksi jos perheeseen kuuluu äidin kaksi lasta ja isän yksi lapsi ja jos kaikki lapsilisät maksetaan samalle henkilölle, lapsilisää maksetaan kolmen lapsen mukaan. 

AnkkuriKuinka paljon voit saada lapsilisää?

Lapsilisän määrä kasvaa lapsiluvun mukaan. Määrään vaikuttavat ne alle 17-vuotiaat lapset, joista on oikeus saada lapsilisää. Toisesta ja jokaisesta seuraavasta lapsesta maksettavat korotukset voidaan laskea vain silloin, kun kaikki lapsilisät myönnetään samalle henkilölle.

Lapsilisä yhdestä lapsesta
94,88 e/kk
Toisesta lapsesta
104,84 e/kk
Kolmannesta lapsesta
133,79 e/kk
Neljännestä lapsesta
173,24 e/kk
Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta
192,69 e/kk

Alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaa lapsilisää korotetaan 26 eurolla kuukaudessa. Korotettua lapsilisää maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka kuluessa lapsi täyttää 3 vuotta.

Lapsilisä on verotonta tuloa.

Esimerkki alle 3-vuotiaista lapsista maksettavasta lapsilisästä

Perheessä on 4 lasta, joista 2 on alle 3-vuotiaita. Jokaisesta lapsesta maksetaan lapsilisää 94,88 e + 104,84 e + 133,79 e + 173,24 e = 506,75 e. Lisäksi kummastakin perheen alle 3-vuotiaasta maksetaan lapsilisän korotusta 26 e. Perhe saa siis lapsilisää yhteensä 506,75 e + 26 e + 26 e = 558,75 e/kk.

Voit hakea yksinhuoltajakorotuksen lapsilisään, jos et ole avio- tai avoliitossa tai jos olet muuttanut puolisostasi erilleen yhteiselämän lopettamisen vuoksi. Korotuksen saa, vaikka vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Korotus voidaan myöntää erilleen muuttoa seuraavan kuukauden alusta.

Saat yksinhuoltajakorotuksen jokaisesta lapsesta, josta saat lapsilisää.

Yksinhuoltajakorotus on 73,30 e/kk.

Ahvenanmaalla lapsilisää rahoittaa Ahvenanmaan maakuntahallitus, ja lisä on hieman suurempi kuin mantereella.

Lapsilisä yhdestä lapsesta
110 e/kk
Toisesta lapsesta
143 e/kk
Kolmannesta lapsesta
185 e/kk
Neljännestä lapsesta
214 e/kk
Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta
259 e/kk

Yksinhuoltajakorotus Ahvenanmaalla on 80 e/kk jokaisesta luonasi asuvasta, lapsilisään oikeutetusta lapsesta.

Voit hakea yksinhuoltajakorotuksen lapsilisään, jos et ole avio- tai avoliitossa tai olet muuttanut puolisostasi erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. Korotuksen saa, vaikka lasten vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Korotus myönnetään muutosta seuraavan kuukauden alusta.

AnkkuriLapsilisän maksupäivät vuonna 2024

tammi-huhtikuutouko-elokuusyys-joulukuu
26.1.24.5.26.9.
23.2.26.6.25.10.
26.3.26.7.26.11.
26.4.23.8.20.12.

 

AnkkuriAnkkuriNäin haet lapsilisää

  1. Hae lapsilisää ja mahdollista yksinhuoltajakorotusta OmaKelassa lapsilisän hakemuksella. Myös Ahvenanmaalla asuvat hakevat lapsilisän Kelasta.

    Jos saat jo lapsilisää ja perheeseen syntyy uusi lapsi, täytä uusi hakemus. Huomaa, että lapsilisän korotukset maksetaan vain sille hakijalle, jolle Kela maksaa lapsilisää myös muista lapsista. Kaikki lapsilisät maksetaan vain yhdelle tilille.
  2. Lapsilisän hakemukseen ei yleensä tarvita liitteitä. Jos sinun tarvitsee toimittaa liite, kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa.
  3. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon tukea saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat päätöksen myös kotiisi postitse, jos et ole luopunut paperipostista.

Jos et voi lähettää hakemusta OmaKelassa, täytä ja tulosta lomake Lapsilisähakemus LL 1 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Hae lapsilisää OmaKelassa

Kirjaudu OmaKelaan

AnkkuriMuista nämä, kun haet lapsilisää 

Hae lapsilisää ja yksinhuoltajakorotusta viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun haluat saada sitä.

Jos olet hakenut lapsilisää syntymässä olevasta lapsesta, saat päätöksen lapsilisästä vasta lapsen syntymän jälkeen. Päätös annetaan lapsen syntymää seuraavan kuukauden aikana.

Ankkurillmoita muutoksista, jotka vaikuttavat lapsilisään

Ilmoita lapsilisän maksamiseen vaikuttavista muutoksista OmaKelassa, jotta maksamme lapsilisän sinulle oikein eikä tukea peritä sinulta myöhemmin takaisin. Jos haluat lakkauttaa lapsilisän, voit tehdä myös sen OmaKelan kohdassa Ilmoita muutoksista. Jos haet lapsilisää uudesta lapsesta tai haet yksinhuoltajakorotusta, lähetä uusi lapsilisän hakemus.

Avo- ja avioliiton alkaminen tai loppuminen vaikuttavat siihen, saatko lapsilisään yksinhuoltajakorotusta.  Sinun täytyy itse hakea tai perua yksinhuoltajakorotus.

Jos haluatte vaihtaa lapsilisän saajaksi toisen huoltajan, etuutta hakevan henkilön täytyy täyttää lapsilisän hakemus.

Jos perheesi tai lapsesi muuttaa pysyvästi ulkomaille tai Ahvenanmaalle, lakkauta lapsilisä muuttopäivästä alkaen. Lapsilisää voi kuitenkin saada tilapäisen ulkomailla asumisen ajalta, kuten vaihto-oppilasajalta.

Jos lapsesi hakee opintorahaa tai työkyvyttömyyseläkettä, lakkauta lapsilisä. Lapsilisää ei voida maksaa yhtä aikaa opintorahan tai työkyvyttömyyseläkkeen kanssa.

Jos lapsilisän saajaksi halutaan vaihtaa 15 vuotta täyttänyt lapsi, Kela voi tietyissä tilanteissa maksaa lapsilisän lapselle itselleen hänen omasta vaatimuksestaan. Lapsi voi olla maksun saaja esimerkiksi silloin, kun hän asuu opiskelun vuoksi omillaan. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme asian selvittämiseksi.

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä 

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 206
020 692 206

Mitä muuta elämääsi kuuluu?