NEET nuorten kuntoutuksen kehittäminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittäminen

Kela toteutti NEET-nuorten (Not in Employment, Education or Training) kuntoutuksen kehittämisprojektin vuosina 2018–2019. Projekti käynnistyi sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta ja Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksen mukaisesti. Se oli myös osa EU-maiden yhteistä nuorisotakuuta.

Projektissa valmistauduttiin ammatilliseen kuntoutukseen liittyvään lakimuutokseen sekä kehitettiin työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevien nuorten ohjautumista kuntoutukseen.

Ennen lakimuutosta projektissa kehitettiin ja kokeiltiin uutta NUOTTI-valmennusta sekä aiemmin Kelan palveluna järjestettyä ammatillista kuntoutusselvitystä. Molemmissa 16–30-vuotiailla NEET-nuorilla oli mahdollisuus hakea palvelua suullisesti ja ilman lääkärinlausuntoa. Lisäksi projektissa kehitettiin nuorten ohjautumista kuntoutukseen.

Nuoren ammatillista kuntoutusta koskeva lakimuutos tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Sen jälkeen Kela on järjestänyt NUOTTI-valmennusta nuoren ammatillisena kuntoutuksena.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

NEET-projektissa yhteensä 1 143 nuorta osallistui kokeilun kuntoutuspalveluihin. Lue lisää tutkimusblogista (tutkimusblogi.kela.fi).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima työryhmä laati suosituksen nuoren toimintakyvyn arvioimiseksi tilanteissa, joissa nuori on hakeutumassa kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa. Lue lisää Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla. Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa (Helda).

Kela määritteli projektin aikana, millä perusteille nuorelle voidaan myöntää ammatillista kuntoutusta ja osallistui nuoren ammatillista kuntoutusta koskevan lain valmisteluun. Lue lisää hallituksen esityksestä 133/2018 (Finlex).

Julkaisut

Julkaisun nimi on linkki julkaisun verkkosivulle.

”Apu on ollut mittaamattoman arvokasta” Kelan nuorten ammatillisen kuntoutuksen uusi NUOTTI-valmennus ja suullisen hakemisen malli (Helda). Miettinen, Sari ym. Kela, Työpapereita 150/2019.

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostitse kuntoutushanke@kela.fi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 16.4.2024