Lasten perhekuntoutuksen kehittämishankkeet LAKU ja Etä-Laku

Kelan Lasten perhekuntoutuksen kehittämishankkeissa (LAKU- ja Etä-LAKU) kehitettiin monimuotoista perhekuntoutusta 5–12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen vuosina 2012–2018.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

LAKU-hankkeessa kokeiltiin ja arvioitiin joustavan ja monimuotoisen perhekuntoutusmallin toteuttamista ja sen soveltuvuutta 5−12-vuotiaat lapsille ja heidän perheillensä. Lapsilla oli diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö ja mahdollisesti samanaikaisia psykiatrisia häiriöitä. Alle kouluikäisillä lapsilla saattoi lisäksi olla samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän häiriöitä. Etä-LAKU-hankkeen kuntoutuspalvelu toteutettiin pääasiassa asiakkaiden arjen ympäristöissä.

Lisäksi hankkeella kehitettiin yhteistyötä paikallisten tahojen, kuten kunnan perusterveydenhuollon, perhe- ja nuorisoneuvoloiden sekä sairaanhoitopiirien kanssa.

LAKU-hankkeen palveluntuottajina toimivat Osuuskunta Toivon toimipisteet Helsingissä ja Kotkassa sekä Medifa-milia Oy:n toimipisteet Tampereella ja Oulussa. Etä-LAKU-hankkeen palveluntuottajina olivat KoulutusAvain Oy Kajaanissa sekä ODL Terveys Rovaniemen toimipiste.

LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeiden arviointitutkimuksessa tuotettiin tietoa hankkeessa kokeiltavan kuntoutusmallin hyödyistä ja soveltuvuudesta kohderyhmälle. Tutkimuksen toteutti Kelan tutkimuksen erikoistutkija Miika Vuori yhdessä työryhmänsä kanssa.

Julkaisut

Julkaisun nimi on linkki julkaisun verkkosivulle.

LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeiden loppuseminaarin videot

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostilla kuntoutushanke@kela.fi