LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeet | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Lasten perhekuntoutuksen kehittämishankkeet LAKU ja Etä-Laku

Kelan Lasten perhekuntoutuksen kehittämishankkeissa (LAKU- ja Etä-LAKU) kehitettiin monimuotoista perhekuntoutusta 5–12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen vuosina 2012–2018.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

LAKU-hankkeessa kokeiltiin ja arvioitiin joustavan ja monimuotoisen perhekuntoutusmallin toteuttamista ja sen soveltuvuutta 5−12-vuotiaat lapsille ja heidän perheillensä. Lapsilla oli diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö ja mahdollisesti samanaikaisia psykiatrisia häiriöitä. Alle kouluikäisillä lapsilla saattoi lisäksi olla samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän häiriöitä. Etä-LAKU-hankkeen kuntoutuspalvelu toteutettiin pääasiassa asiakkaiden arjen ympäristöissä.

Lisäksi hankkeella kehitettiin yhteistyötä paikallisten tahojen, kuten kunnan perusterveydenhuollon, perhe- ja nuorisoneuvoloiden sekä sairaanhoitopiirien kanssa.

LAKU-hankkeen palveluntuottajina toimivat Osuuskunta Toivon toimipisteet Helsingissä ja Kotkassa sekä Medifa-milia Oy:n toimipisteet Tampereella ja Oulussa. Etä-LAKU-hankkeen palveluntuottajina olivat KoulutusAvain Oy Kajaanissa sekä ODL Terveys Rovaniemen toimipiste.

LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeiden arviointitutkimuksessa tuotettiin tietoa hankkeessa kokeiltavan kuntoutusmallin hyödyistä ja soveltuvuudesta kohderyhmälle. Tutkimuksen toteutti Kelan tutkimuksen erikoistutkija Miika Vuori yhdessä työryhmänsä kanssa.

Julkaisut

Julkaisun nimi on linkki julkaisun verkkosivulle.

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostilla kuntoutushanke@kela.fi.

Sivu päivitetty 4.12.2023