Kuntoutuksen alue erot | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutuksen alue-erot -hanke

Kuntoutuksen alue-erot -hankkeessa tutkittiin asiakkaiden ohjautumista ja osallistumista Kelan kuntoutukseen sekä sitä, millaisia alueiden välisiä eroja ja erojen syitä on tunnistettavissa. Asioita tarkasteltiin kuntoutusjärjestelmän näkökulmasta. Tarkasteltavia alueita olivat sairaanhoitopiirit ja erityisvastuualueet. Tutkimushanke oli luonteeltaan moninäkökulmainen ja monimenetelmällinen. Hanke toteutettiin vuosina 2020–2022.

Tutkimuksen toteuttaminen

Kuntoutuksen alue-erot -hankkeessa kokonaisuutta tarkasteltiin kolmessa osassa:

  1. rekisterien näkökulma alueiden välisiin eroihin Kelan kuntoutukseen osallistumisessa
  2. alueiden välisten erojen syyt Kelan kuntoutukseen ohjautumisessa kyselyn ja haastattelujen valossa
  3. tulosten arviointi asiantuntijoiden kanssa yhteisessä työpajassa.

Tutkimuksen tulokset

Tulosten mukaan alueellisiin eroihin Kelan kuntoutukseen ohjautumisessa voivat vaikuttaa monet asiat, jotka vaihtelevat esimerkiksi kuntoutuspalvelujen välillä. Kelan kuntoutuksen alueellisesti yhdenvertaista saatavuutta voidaan tukea esimerkiksi selkeyttämällä kuntoutukseen ohjautumisen prosesseja, rakentamalla ja ylläpitämällä yhteisiä ohjautumisen malleja sekä mahdollistamalla ammattilaisten riittävä tietopohja kuntoutuksesta, sen kriteereistä ja ohjautumisen verkostoista.

Julkaisut

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa tutkimuksesta sähköpostitse osoitteesta tutkimus@kela.fi.

Sivu päivitetty 16.4.2024