Kuntoutuksen alue-erot -hanke

Kuntoutuksen alue-erot -hankkeessa tutkitaan asiakkaiden ohjautumista ja osallistumista Kelan kuntoutukseen ja sitä, millaisia alueiden välisiä eroja ja erojen syitä niissä on tunnistettavissa. Tarkasteltavia alueita ovat sairaanhoitopiirit. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022.

Kuntoutuksen alue-erot -hankkeessa on kolme osaa:

  1. rekisterien näkökulma alueiden välisiin eroihin Kelan kuntoutukseen osallistumisessa
  2. alueiden välisten erojen syyt Kelan kuntoutukseen ohjautumisessa ja osallistumisessa
  3. tulosten arviointi asiantuntijoiden kanssa.

Tutkimushanke on luonteeltaan moninäkökulmainen ja monimenetelmällinen.

Kuntoutuksen alue-erot -hanke tuottaa tietoa kuntoutuksen alueellisesta saatavuudesta kuntoutusjärjestelmän ja asiakasprosessin vaiheiden näkökulmista. Tieto soveltuu kuntoutuksen kehittämiseen, järjestämiseen ja ohjaamiseen. Tutkimustiedolla tuetaan kuntoutukseen liittyvien uudistusten toimeenpanoa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Miettinen
Tutkija Ismo Ukkola
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi