Projektet TULES kuntoon | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet TULES kuntoon

Projektet TULES kuntoon (2022–2024) har som mål att främja användningen av distansrehabilitering i rehabiliteringen för personer med sjukdomar i rörelseorganen. Inom projektet säkerställer man också kvaliteten på den distansrehabilitering som FPA ordnar samt datasäkerheten och dataskyddet i samband med den.

Syfte

Syftet med projektet är att

  • stödja användningen av tjänstedesign hos FPA vid utformningen av de rehabiliteringskurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen som ordnas i form av distansrehabilitering
  • utveckla innehåll för de rehabiliteringskurser som ordnas på distans
  • säkerställa kvaliteten på FPA:s distansrehabilitering samt datasäkerheten och dataskyddet i samband med den.

Genomförande

Inom ramen för projektet kommer man att

  • samla in och utvärdera information och erfarenheter om distansrehabilitering för att utveckla rehabiliteringskurserna för personer med sjukdomar i rörelseorganen
  • utveckla innehåll för distansrehabilitering tillsammans med serviceproducenterna
  • utarbeta en handbok om högklassig distansrehabilitering
  • utreda och utvärdera metoder för att stärka datasäkerheten och dataskyddet i samband med den distansrehabilitering som ordnas av FPA.

Tules-distansrehabiliteringskurser

FPA börjar från och med 1.9.2024 ordna distansrehabiliteringskurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen (Tules-distansrehabiliteringskurser) som en etablerad del av sin rehabiliteringsverksamhet. De här kurserna ersätter öppenvårdskurserna för personer med sjukdomar i rörelseorganen. Distansrehabiliteringskurserna genomförs i sin helhet på distans. För den här målgruppen ordnar FPA fortfarande också kurser som genomförs vid serviceproducentens verksamhetsställe.

Ett webbinarium om hur man hänvisar klienter till tules-distansrehabiliteringskurser ordnades 14.3.2024. Webbinariet riktade sig särskilt till fysioterapeuter. Se inspelningen från webbinariet (på finska).

Ansökan

Man kunnat söka till Tules-distansrehabiliteringskurser sedan 1.4.2024.
Du kan se när rehabiliteringen ordnas i FPA:s tjänst för sökning av rehabiliteringskurs (sidorna för privatpersoner). Använd sökordet ”Tules-distanskurs”.
När du söker till en kurs ska du bifoga en rekommendation av en fysioterapeut till ansökan KU132r (pdf). Fysioterapeuten gör upp sin rekommendation på FPA:s rekommendationsblankett KU141 (pdf, på finska).

Gemensamt utvecklingsarbete

Under 2024 kommer de serviceproducenter som genomför distansrehabiliteringskurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen att

  • formulera gemensamma kvalitetsmål för kurserna samt bedöma på vilka sätt målen kan nås
  • komplettera innehållet för FPA:s digitala rehabilitering med innehåll som lämpar sig för rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen.

Syftet med det gemensamma utvecklingsarbetet är att stödja serviceproducenterna när den nya tjänsten inleds och att säkerställa tjänstens kvalitet.

Publikationer

Läs Handbok för det praktiska genomförandet av distansrehabilitering (Helda). Stenberg, Johanna & Parkkila, Minna.
Handboken innehåller praktisk information om utgångspunkterna för och genomförandet av såväl distansrehabilitering i realtid som distansrehabilitering som genomförs oberoende av tid och plats. Vidare behandlar handboken samarbetsrelationen och interaktionen vid distansrehabilitering samt ger tips för att hantera specialsituationer som kan uppstå i samband med distansrehabilitering, såsom anslutningsproblem under videosamtal.

Teknik vid distansrehabilitering som ordnas av FPA (Helda). Rouvinen, Johanna & Alanko, Salli (red.).
Handboken innehåller anvisningar om användningen av den teknik som behövs vid distansrehabilitering och tips för valet av en applikation eller plattform. Handboken tar också upp frågor om datasäkerhet, dataskydd, integritetsskydd och tillgänglighet.

Webbseminarium på finska om högklassig distansrehabilitering 4.10.2023

Under webbseminariet (Kuntoutusta kotona – opastusta laadukkaaseen etäkuntoutukseen) gavs information om utgångspunkterna för och genomförandet av högklassig distansrehabilitering.
Se inspelningen från webbseminariet (på finska).

Undersökning

FPA samlar in erfarenheter och information om genomförandet av distansrehabiliteringskurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen och det nya sättet att hänvisa klienter till kurserna. Distansrehabiliteringskurserna undersöks också som en del av forskningshelheten om rehabiliteringens effekter.

Kontaktinformation

Projektchef Laura Jokiranta, tfn 050 348 1451
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

 

Senast ändrad 8.5.2024