Projektet FPA-information för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet FPA-information för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

Inom projektet FPA-information för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården utvecklas utbildning för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Utbildningen fokuserar på FPA:s arbets- och funktionsförmågeförmåner, till exempel rehabilitering och klienternas försörjning under sjukdoms- och rehabiliteringstid. Projektet genomförs åren 2022–2024.

Mål

Inom projektet skapas en modell för hur FPA ska erbjuda yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården utbildning i arbets- och funktionsförmågeförmåner. Utbildning erbjuds på ett enhetligt sätt i hela landet.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som i sitt arbete behöver information om sådana FPA-förmåner och tjänster som stödjer klientens arbets- och funktionsförmåga.

Genomförande

Utbildningarna inom ramen för projektet ordnas i form av riksomfattande webbseminarier och webbutbildningar. Olika teman sammanställs i helheter, och på så vis kan användaren lätt hitta dem.

Genom den riksomfattande utbildningen upprätthålls och stärks kompetensen hos yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i fråga om stödjande av arbets- och funktionsförmågan samt FPA-rehabilitering. Projektet kartlägger också hurdan utbildning yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården behöver om FPA:s arbets- och funktionsförmågeförmåner.

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården se kommande utbildningar och inspelningar från tidigare utbildningar (på finska). Projektet marknadsför också webbkursen om FPA-rehabilitering (på finska) för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och för studerande som deltar i grundutbildning eller fortbildning inom området.  

Forskning

Forskningen i anslutning till projektet FPA-information för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården genomförs av FPA:s forskningsenhet. Resultaten som fåtts genom forskningen används som stöd för utvecklingsarbetet inom projektet.

Sonja Tuomisto, forskare, tfn 050 434 8745
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Kontaktinformation

Sari Mikkola, projektchef, tfn 050 551 9655
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Senast ändrad 7.9.2023