Lastu-projektet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Lastu-projektet

Inom Lastu-projektet utvecklas och prövas en ny form av familjerehabilitering för barn. Projektet genomförs åren 2022–2027.

Mål

Projektet har som mål att skapa en ny rehabiliteringstjänst för barn som har en svår långvarig sjukdom eller som har fått en funktionsnedsättning till följd av en olyckshändelse och för deras familjer.

Målgrupp

Målgrupp för projektet är barn med hjärtsjukdom eller cancer, barn som genomgått eller väntar på organtransplantation eller barn med förvärvad traumatisk hjärnskada och deras familjer.

Genomförande

FPA utvecklar den nya formen av familjerehabilitering för barn i samarbete med olika intressentgrupper. Viktiga intressentgrupper är kunderna, producenterna av rehabiliteringstjänster, den specialiserade sjukvården och olika organisationer.
Det gemensamma utvecklingsarbetet kommer att resultera i en ny modell för familjerehabilitering för barn, som prövas under den tid som projektet pågår. Målet är att cirka 50 barn med sina familjer deltar i försöket.

Den nya familjerehabiliteringen för barn ersätter följande anpassningskurser för barn:

Under försöket samlas erfarenheter och uppgifter bl.a. med hjälp av en utvärderingsundersökning. Utifrån den utvecklas familjerehabiliteringen för barn vidare så att den kan införlivas i FPA:s tjänsteutbud för rehabilitering när projektet avslutats.

Kontaktinformation

Projektchef Salli Alanko, tfn 050 407 1754
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Läs mer (på finska)

Lasten perhekuntoutus. Kooste ammattilaisille suunnatun kyselyn tuloksista (pdf)

Lasten perhekuntoutus. Kooste markkinavuoropuhelun työpajasta (pdf)

Senast ändrad 5.9.2022