Annan yrkesinriktad rehabilitering

Förutom KIILA-rehabilitering ordnar FPA också annan yrkesinriktad rehabilitering:

Om arbetsgivaren betalar lön för rehabiliteringstiden, kan FPA till den delen betala rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren.

Arbetspensionsanstalterna ordnar yrkesinriktad arbetspensionsrehabilitering, som FPA inte betalar rehabiliteringspenning för.

Läs mer