Kurser enligt sjukdomsgrupp

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för vuxna i arbetslivet som har olika sjukdomar. Arbetsgivaren och företagshälsovården kan rekommendera att en arbetstagare deltar i kurser som ordnas av FPA. Rehabiliteringen bygger emellertid alltid på den behandlande läkarens bedömning om behovet av rehabilitering.

En arbetstagare som behöver rehabilitering ansöker själv om att få delta i en kurs. Man hittar information om kommande rehabiliteringskurser i tjänsten för sökning av  rehabiliteringskurser.

Om arbetsgivaren betalar full lön för rehabiliteringstiden betalas rehabiliteringspenningen eller den partiella rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren.

Rehabiliteringskurser som är avsedda för personer i arbetsför ålder ordnas t.ex. för personer med

  • sjukdomar i rörelseorganen (tules)
  • psykiska störningar
  • sjukdomar i andningsorganen
  • diabetes, reumatism eller hjärtsjukdomar
  • cancer.

Läs mer