Rehabiliteringsalternativ

Rehabiliteringspenning kan betalas för sådan rehabilitering för att stödja arbetsförmågan som ordnas av FPA. Sådan rehabilitering är till exempel

  • yrkesinriktade rehabiliteringskurser för att bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet (KIILA-kurser). Arbetsgivare kan ansöka om KIILA-kurser för hela sin personal eller för vissa yrkesgrupper
    • Också enskilda arbetstagare kan på eget initiativ ansöka om KIILA-rehabilitering.
  • kurser för olika sjukdomsgrupper. Till de vanligaste sjukdomar som orsakar problem med arbetsförmågan hör sjukdomar i rörelseorganen och psykiska störningar.
    • Arbetstagaren ansöker själv om rehabilitering.

Förutom dessa rehabiliteringar finns det andra alternativ som kan berättiga till rehabiliteringspenning från FPA.

Läs mer