Arbetslöshetsförmånens belopp

Arbetslöshetsförmånen från FPA uppgår till 35,72 euro/dag och betalas för 5 dagar per vecka (också söckenhelger).

Förhöjningar

Arbetslöshetsförmånen höjs om du har barn under 18 år att försörja. Barnförhöjningen är

  • 5,61 euro/dag för ett barn
  • 8,23 euro/dag för två barn
  • 10,61 euro/dag för tre eller flera barn.

Barnförhöjningen betalas från barnets födelse. Du har också rätt till barnförhöjning för din makes/makas eller sambos minderåriga barn, om barnet bor med dig i samma hushåll.

Under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan en förhöjningsdel betalas ut för högst 200 dagar. Förhöjningsdelen är 5,08 euro/dag.

Utan förhöjningar är arbetslöshetsförmånens belopp i genomsnitt 768 euro/månad (21,5 x 35,72 euro). Du betalar skatt på arbetslöshetsförmånen.

Dina inkomster inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp.

Utbetalning på grundval av anmälan

Arbetslöshetsförmånen betalas in på ditt konto i efterskott för perioder på 4 veckor. Den första betalningsperioden är 2 veckor.

FPA betalar ut arbetslöshetsförmånen på grundval av en anmälan om arbetslöshetstid som du ska fylla i med 4 veckors mellanrum antingen i vår e-tjänst eller på pappersblanketten Anmälan om arbetslöshetstid TT2r (pdf) som du skickar till oss. I anmälan ska du uppge vilka dagar du varit arbetslös, arbetat eller exempelvis haft arbetspraktik.

Självrisktid

Arbetslöshetsförmånen har en självrisktid. Du får förmånen först när du har varit anmäld som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster minst 5 vardagar. Självrisktiden behöver inte vara sammanhängande. Arbetslöshetsdagar från maximalt 8 kalenderveckor i följd kan räknas in i självrisktiden.

För den som arbetar deltid räknas självrisktiden så att arbetstimmarna under kalenderveckan minskas från maximiarbetstiden enligt kollektivavtalet. När dessa timmar uppgår till 5 arbetsdagar har självrisktiden löpt ut.

Självrisktiden för arbetsmarknadsstöd dras av endast en gång. Om du övergår direkt från grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning till arbetsmarknadsstöd åläggs ingen ny självrisktid. Självrisktiden dras av endast en gång per maximal utbetalningstid för grunddagpenningen och inkomstrelaterad dagpenning.

Lämna in ansökan först efter att du varit arbetslös i 5 dagar och självrisktiden har löpt ut. På det sättet går handläggningen av din ansökan smidigare. Anteckna ändå dagarna i ansökan (eller anmälan om arbetslöshetstid) genast från den första arbetslöshetsdagen.

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service betalas arbetslöshetsförmånen i regel även för självrisktiden.

Ersättningar som betalats då anställningen upphörde

Om du har fått en ekonomisk förmån av arbetsgivaren då din anställning upphörde inverkar den på när arbetslöshetsförmånen börjar betalas ut.

Använd räknaren för att kontrollera över hur lång tidsperiod den ekonomiska förmån du fått periodiseras efter att anställningen upphört.

Läs mer

Hur modellen för arbetskraftsservice påverkar förmånerna från FPA

FPA fattar även i fortsättningen beslut utifrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från TE-tjänster eller kommunen. Håll din jobbsökning i kraft, sök arbete tillräckligt aktivt och följ sysselsättningsplanen. Om du förlorar förmånen är karenstiden kortare i fortsättningen.

Läs mer