En patient på en läkarmottagning

Visste du att...

Företagshälsovårdens syfte är att främja arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga.

En patient på en läkarmottagning

Företagshälsovård som ordnas av arbetsgivaren

Företagshälsovård är verksamhet vars syfte är att utveckla de anställdas hälsa och arbetsförhållanden och främja arbetsförmågan under hela arbetskarriären. Arbetsgivaren och producenten av företagshälsovårdstjänster planerar tillsammans verksamhetens innehåll och åtgärder utgående från arbetsplatsens behov.

Arbetsgivare bör ordna företagshälsovård

Arbetsgivaren är enligt lagen om företagshälsovård skyldig att ordna förebyggande företagshälsovård för arbetstagare som är anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Dessutom kan arbetsgivaren ordna sjukvård på allmänläkarnivå. Lagen om företagshälsovård tillämpas på arbete som omfattas av arbetarskyddslagen och som utförs i Finland.

Dags att söka ersättning för företagshälsovård!

Läs meddelandet som också innehåller tips om hur du söker ersättning via e-tjänsten.

Läs meddelandet här

Därtill är arbetsgivaren från och med 1.1.2017 skyldig att ordna företagshälsovård för arbetstagare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker under sex månader från det att skyldigheten att arbeta upphörde. Skyldigheten gäller arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda. Ett ytterligare villkor är att anställningen har fortgått i minst 5 år. Arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård upphör när den uppsagda arbetstagaren övergår till en annan arbetsgivare genom ett tjänste- eller anställningsförhållande som gäller tills vidare eller för viss tid i minst 6 månader och arbetstagaren börjar omfattas av företagshälsovården hos den nya arbetsgivaren.

Arbetsgivare kan köpa företagshälsovårdstjänsterna hos till exempel kommunala hälsovårdscentraler eller privata läkarcentraler. Arbetsgivaren ska ha ett skriftligt avtal som gjorts upp i samarbete med serviceproducenten och en verksamhetsplan om anordnandet av företagshälsovården.

Ersättning för kostnader

FPA betalar ersättning till arbetsgivare för nödvändiga och skäliga kostnader för anordnande av företagshälsovård enligt sjukförsäkringslagen. Företagshälsovården är avgiftsfri för de anställda. Ett avtal om företagshälsovård, arbetsplatsutredning/grundläggande utredning och en giltig verksamhetsplan är en förutsättning för att få ersättning.

Som företagshälsovårdskostnader ersätts inte till exempel tandvård, rehabilitering, arbets- och trafikskador eller yrkessjukdomar. För dessa finns separata lagstadgade ersättningssystem.

Frågor?

Närmare information och råd om hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård och om de ersättningar som betalats ut får du på handläggningsställena.
Om du har saknar svar på principiella frågor om ersättandet av kostnader eller utvecklandet av företagshälsovården eller frågor som gäller serviceproducenter kan du kontakta Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner, tth(at)fpa.fi, växel 020 634 11.

Ytterligare information