Fronttillägg till veteraner

Fronttillägg betalas till en person som har

  • frontmannatecken
  • fronttjänsttecken för kvinnor
  • fronttecken
  • intyg över deltagande i minröjningsuppgifter åren 1945–1952.

Man kan inte längre ansöka om ovan nämnda tecken.

Belopp och utbetalning

Fronttillägget är 128,13 euro/månad.

Inkomster och förmögenhet påverkar inte beloppet av fronttillägg. Det är skattefri inkomst.

Fronttillägget betalas ut den 7 dagen i månaden, liksom folkpensionen.  Om bankerna är stängda på utbetalningsdagen betalas fronttillägget ut närmast föregående dag då bankerna har öppet. FPA meddelar uppgift om utbetalt frontmannatillägg till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Läs mer