Fronttillägg till veteraner

Fronttillägg betalas till en person som har

  • frontmannatecken
  • fronttjänsttecken för kvinnor
  • fronttecken
  • intyg över deltagande i minröjningsuppgifter åren 1945–1952.

Man kan inte längre ansöka om ovan nämnda tecken.

Belopp och utbetalning

Fronttillägget är 125 euro/månad.

Inkomster och förmögenhet påverkar inte beloppet av fronttillägg. Det är skattefri inkomst.

Fronttillägget betalas ut den 7 dagen i månaden, liksom folkpensionen.  Om bankerna är stängda på utbetalningsdagen betalas fronttillägget ut närmast föregående dag då bankerna har öppet.

Läs mer