Extra fronttillägg

Extra fronttillägg betalas till de pensionstagare som bor i Finland och som har fronttillägg och folkpension. Det betalas inte till minröjare.

Belopp

Det extra fronttillägget är 25–45 % av den del av folkpensionen som överstiger 91,33 euro/månad.

Det största möjliga beloppet av extra fronttillägg betalas till en pensionstagare som inte har pensioner som minskar tillägget, såsom pension från utlandet.

Det största möjliga extra fronttillägget är

  • 257,19 euro/månad för ensamstående
  • 225,21 euro/månad för personer i parförhållande.

Extra fronttillägg är skattefri inkomst. 

Det betalas ut den 7 dagen i månaden, liksom fronttillägget och folkpensionen.

Veterantillägg

Om du får extra fronttillägg och förhöjt eller högsta vårdbidrag för pensionstagare, får du veterantillägg från FPA.

Läs mer