Handikappbidrag för personer över 16 år

Syftet med handikappbidraget för personer över 16 år är att stödja personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom i deras dagliga liv, arbete eller studier.

Funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom

Du kan ha rätt till handikappbidrag om din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Med nedsatt funktionsförmåga avses att man har svårt att ta hand om sig själv och att klara av olika dagliga aktiviteter (till exempel hushållsarbete, arbete eller studier).

Med nedsatt funktionsförmåga avses inte nedsatt arbetsförmåga.

Olägenhet eller hjälpbehov

Din rätt till bidrag bedöms också enligt hur stor olägenhet funktionsnedsättningen eller sjukdomen medför eller hur mycket hjälp du behöver. Om du behöver hjälp bara med hushållsarbetet eller med att sköta ärenden kan du inte få handikappbidrag.

Du kan få handikappbidrag på grundval av hjälpbehov om du behöver

  • hjälp med personliga aktiviteter i det dagliga livet (till exempel med att tvätta dig, klä av och på dig eller kommunicera med andra) eller
  • handledning och tillsyn (till exempel påminnelse, uppmuntran och uppsikt i samband med dagliga aktiviteter).

Tre bidragsnivåer

Handikappbidraget är graderat i tre nivåer: handikappbidrag med grundbelopp, handikappbidrag med förhöjt belopp och handikappbidrag med högsta belopp. Vilket av de här beloppen du kan få påverkas av hur mycket hjälp, handledning och tillsyn du behöver.

Handikappbidraget kan beviljas antingen för en viss tid eller tills vidare. Om det beviljas för en viss tid kan du senare ansöka om fortsatt utbetalning.

Läs mer