Så här beställer du taxi

Om du har rätt till taxiresor som ersätts av FPA, ska du beställa taxi via en av beställningscentralerna för ditt landskap. På Åland ska taxi undantagsvis beställas direkt hos taxiföretagaren.

Om du beställer taxin på annat sätt ersätter FPA inte din resa. 

Gör så här

 1. Beställ taxi via en av beställningscentralerna för ditt landskap senast före kl. 14.00 dagen före resan. Se beställningscentralernas nummer.
  • Observera att du inte kan beställa samma resa från båda serviceproducenterna i området samtidigt.
  • Beställ resan via beställningscentralen också om du behöver taxi akut eller om du har glömt att beställa taxi dagen innan. Du kan på samma gång beställa alla de resor som du vet om för 14 dygn framåt.
  • Under samtalet får du veta när taxin kommer för att avhämta dig. Du kan också välja att via sms få veta när taxin har godkänt beställningen. Chaufförens telefonnummer meddelas i samma sms.
 2. Om det inte kommer någon taxi vid den avtalade tidpunkten ska du ringa till samma beställningscentral på nytt.
 3. Om det blir ändringar i resan som du har beställt eller om du inte längre behöver skjuts, ska du utan dröjsmål meddela detta till beställningscentralen. Du kan debiteras priset för en resa som inte avbokats.
 4. Kom ihåg att visa ditt FPA-kort eller en identitetshandling för chauffören före resan.
  • Du får reseersättning redan i taxin och betalar endast en självriskandel på 25 euro för resan.

Uppgifter som ska uppges när man beställer taxi

När du beställer taxi blir du ombedd att lämna följande uppgifter:

 • orsaken till att du anlitar taxi (du kan inte åka kollektivt på grund av ditt hälsotillstånd eller kollektivtrafik saknas)
 • namn och personbeteckning
 • adressen där bilen ska avhämta dig
 • resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • eventuella hjälpmedel och behov av att besöka ett apotek
 • eventuell följeslagare
 • telefonnummer på vilket du kan kontaktas gällande resan.

Kunder med rätt att anlita bekant taxi

Om du har beviljats rätt att anlita bekant taxi ska du beställa resan direkt av taxiföretagaren eller chauffören.

Kunder med hörselskada eller talstörning

Kunder som har en hörselskada eller talstörning kan beställa sina resor per sms.

Beställningsnummer

Samtalen till de regionala beställningsnumren är avgiftsfria. Nedan anges beställningscentralernas nummer landskapsvis. Om du inte vet till vilket landskap din kommun hör kan du kontrollera detta i  i förteckningen över kommuner (pdf).

Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA.

FPA fungerar som den personuppgiftsansvariga som avses i EU:s dataskyddsförordning

Beställningscentralen får information från FPA om din rätt att anlita taxi

FPA använder en elektronisk förfrågningstjänst (TAKSO), via vilken uppgifter kan förmedlas till beställningscentralen. Om du har lämnat in ett intyg till FPA om att du har långvarig rätt att anlita taxi (Intyg för reseersättning, SV 67r), får beställningscentralen uppgifter från FPA om vilket slags fordon du har rätt att anlita (vanlig taxi, rullstolstaxi, taxi med bårplats eller tillgängligt fordon.

Via TAKSO förmedlas också uppgifter om huruvida du har rätt att anlita så kallad bekant taxi och huruvida du ska betala självrisk för resan. Självrisk tas inte ut om årssjälvrisken är nådd.

Du kan be att beställningscentralen i dina uppgifter lägger till information om att du behöver särskild hjälp eller att du har med dig hjälpmedel på resan.

Hur ska jag göra om den beställda taxin inte kommer och jag måste ordna resan på något annat sätt?

Beställningscentralen ansvarar för att kunden får en taxi i enlighet med beställningen. När taxi beställts på förhand borde en taxi anlända inom 15 minuter från den överenskomna avhämtningstiden. Om taxin inte kommer ska du ringa till den beställningscentral där du beställde taxin.

Beställningscentralen är skyldig att ordna en ersättande transport för dig. Om det inte är möjligt och du blir tvungen att ordna transporten själv, ersätter beställningscentralen alla nödvändiga kostnader som detta medfört.