Så här beställer du taxi

Om du har rätt till taxiresor som ersätts av FPA, beställ då taxin via det regionala beställningsnumret. Du får reseersättning redan i taxin och betalar endast en självriskandel på 25 euro för resan. Om du beställer taxin på annat sätt ersätter FPA inte din resa. På Åland ska taxi undantagsvis beställas direkt hos taxiföretagaren.

 1. Beställ resan senast före kl. 14.00 dagen innan du har mottagningstid. Beställ resan på det regionala numret också om du behöver taxi akut eller om du har glömt att beställa taxi dagen innan. Du kan på samma gång beställa alla de resor som du vet om för 14 dygn framåt.
 2. Vid samtalet får du veta när bilen kommer för att avhämta dig. Det kan också finnas andra passagerare i bilen, vilket kan påverka restiderna. Läs mer om samordning av resor. Med anledning av coronaviruset samordnas undantagsvis inte de taxiresor som kunderna gör med s.k. FPA-taxi, det vill säga flera kunder åker inte tillsammans i samma taxi.
 3. Om den taxi du beställt inte kommer vid den avtalade tidpunkten ska du ringa det regionala beställningsnumret på nytt.
 4. Om det blir ändringar i resan som du har beställt eller om du inte längre behöver skjuts, ska du utan dröjsmål ringa det regionala beställningsnumret och meddela detta.
 5. Kom ihåg att visa ditt FPA-kort eller identitetsbevis för chauffören före resan. 

Om du har ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi kan du beställa resan också via serviceproducentens webbplats.  Närmare information får du av serviceproducenterna nedan. 

Regionala beställningsnummer

När du beställer taxi blir du ombedd att lämna följande uppgifter:

 • motivering till anlitandet av taxi (hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser)
 • namn och personbeteckning
 • adressen där bilen ska avhämta dig
 • resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • eventuella hjälpmedel och apoteksbesök
 • eventuell följeslagare
 • på vilket telefonnummer man kan kontakta dig gällande resan.

Samtalen till de regionala beställningsnumren är avgiftsfria. Om du inte vet till vilket område kommunen hör kan du kontrollera detta i förteckningen över kommuner (pdf).

Landskap De nya serviceproducenterna och beställningsnummer från 1.1.2022
 
Södra Karelen

Taksi Saimaa Oy, 0800 555 123
Taksi Päijänne Oy, 080 002 187

Södra Österbotten

Keskustaksi Oy , 0800 92 440
Vasa Ulataxi Ab (Pohjanmaan Kelavälitys), 0800 500 100

Södra Savolax

DRide Oy (Dride, Alueellinen Kelataksi), 0800 415 700
Ekvator Oy (Etelä-Savon Taksivälitys), 0800 306 600

Kajanaland

Kainuun Taksivälitys (KORPITAXI) Oy, 080 093 399
Menevä Oy, 080 002 189

Egentliga Tavastland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 616
Suomen Lähilogistiikka Oy (LähiKyyti), 080 005 157

Mellersta och Norra Österbotten

Pohjois-Suomen Taksi Oy (Otaxi Kelataksi), 080 093 311 (svenska),
080 093 377 (finska)

Tampereen Aluetaksi Oy, 0800 415 730 (svenska),
0800 415 720 (finska)

Mellersta Finland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 608
Menevä Oy,  0800 021 83

Kymmenedalen

DRide Oy (Dride, Alueellinen Kelataksi), 0800 415 750
Suomen Lähilogistiikka Oy (LähiKyyti), 080 005 163

Lappland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 610
Suomen Lähilogistiikka Oy (LähiKyyti), 080 005 154

Birkaland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 606
Tampereen Aluetaksi Oy, 0800 415 710

Österbotten

Vasa Ulataxi Ab (Pohjanmaan Kelavälitys), 0800 500 600 (svenska),
0800 500 500 (finska)

Keskustaksi Oy, 080 092 446 (svenska),
080 092 444 (finska)

Norra Karelen

Joensuun Taksi Oy (Taksi Itä-Suomi), 0800 101 000
Menevä Oy, 0800 021 85

Norra Savolax

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 614
Joensuun Taksi Oy (Taksi Itä-Suomi), 0800 102 000

Päijänne-Tavastland

Suomen Lähilogistiikka Oy (LähiKyyti), 080 005 160
Lahden Aluetaksi Oy, 080 030 123

Satakunta

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 612
Keskustaksi Oy,  080 092 442

Nyland

Suomen Lähilogistiikka Oy (LähiKyyti), 080 005 151 (svenska),
080 005 150 (finska),

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 601 (svenska),
0800 414 600 (finska)

Egentliga Finland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 604 (svenska),
0800 414 603 (finska),

Menevä Oy, 080 002 182 (svenska),
0800 021 80 (finska)

Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA.

FPA fungerar som den personuppgiftsansvariga som avses i EU:s dataskyddsförordning

Kunder med rätt att anlita bekant taxi

Om den chaufför som du har brukat anlita inte mera kör FPA-ersatta taxiresor efter 1.1.2022 ska du kontakta beställningscentralen inom ditt eget område för att ta reda på hur du kan börja anlita en ny bekant taxi.

Kunder med hörsel- eller talskada

Kunder som har en hörselskada eller talskada kan beställa sina resor per sms. Uppgifter om kunden ska ändå lämnas per telefon i samband med den första beställningen. Samtidigt får du ytterligare anvisningar för hur du i fortsättningen beställer resor per sms.

Beställningscentralen får information från FPA om din rätt att anlita taxi

FPA kommer att ta i bruk en elektronisk förfrågningstjänst (TAKSO), via vilken uppgifter kan förmedlas till beställningscentralen. Om du har lämnat in ett intyg över långvarig rätt att anlita taxi (Intyg för reseersättning, SV 67r), får beställningscentralen uppgifter från FPA om vilket slags fordon du har rätt att anlita (taxi, invataxi, bårtaxi eller tillgängligt fordon).

Via TAKSO förmedlas också uppgifter om huruvida du har rätt att anlita så kallad bekant taxi och huruvida du ska betala självrisk för resan. Självrisk tas inte ut om årssjälvrisken är nådd.  

Du kan be att serviceproducenten i dina uppgifter lägger till information om att du behöver särskild hjälp eller att du har med dig hjälpmedel på resan.

Hur ska jag göra om den beställda taxin inte kommer och jag måste ordna resan på något annat sätt?

Beställningscentralen ansvarar för att alla kunder inom dess område får en taxi i enlighet med sin beställning.

Om beställningscentralen inte kan ordna den på förhand överenskomna taxiresan och du blir tvungen att använda något annat färdsätt, ska du kontakta beställningscentralen. Beställningscentralen ersätter dig till fullt belopp för de nödvändiga kostnader som du har haft för att ordna resan på annat sätt.

Kundrespons och frågor

Om du vill lämna respons eller har något att fråga om din taxiresa, ska du ta kontakt med den beställningscentral där du beställde resan.