Så här beställer du taxi

Om du har rätt till taxiresa som ersätts av FPA, beställ då taxin via det regionala beställningsnumret. Du får reseersättning redan i taxin och betalar endast en självriskandel på 25 euro för resan. Om du beställer taxin på annat sätt ersätter FPA inte din resa.

 1. Beställ resan senast före kl. 14.00 dagen innan du har mottagningstid. Beställ resan på det regionala numret också om du behöver taxi akut eller om du har glömt att beställa taxi dagen innan. Du kan på samma gång beställa alla de resor som du vet om för 14 dygn framåt.
 2. Vid samtalet får du veta när bilen kommer för att avhämta dig. Det kan också finnas andra passagerare i bilen, vilket kan påverka restiderna. Läs mer om samordning av resor.
 3. Om den taxi du beställt inte kommer vid den avtalade tidpunkten ska du ringa det regionala beställningsnumret på nytt.
 4. Om det blir ändringar i resan som du har beställt eller om du inte längre behöver skjuts, ska du utan dröjsmål ringa det regionala beställningsnumret och meddela detta.
 5. Kom ihåg att visa ditt FPA-kort för chauffören före resan.

Om du har ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi kan du beställa resan också via serviceproducentens webbplats.  Närmare information får du av serviceproducenterna nedan. 

Hur ska jag göra om den beställda taxin inte kommer och jag måste ordna resan på något annat sätt?

Beställningscentralen ansvarar för att alla kunder inom dess område får en taxi i enlighet med sin beställning.

Om beställningscentralen inte kan ordna den på förhand överenskomna taxiresan och du blir tvungen att använda något annat färdsätt, ska du kontakta beställningscentralen. Beställningscentralen ersätter dig till fullt belopp för de nödvändiga kostnader som du har haft för att ordna resan på annat sätt.

 

Regionala beställningsnummer

När du beställer taxi blir du ombedd att lämna följande uppgifter:

 • motivering till anlitandet av taxi (hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser)
 • namn och personbeteckning
 • adressen där bilen ska avhämta dig
 • resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • eventuella hjälpmedel och apoteksbesök
 • eventuell följeslagare
 • på vilket telefonnummer man kan kontakta dig gällande resan.

Samtalen till de regionala beställningsnumren är avgiftsfria.

Om du inte vet till vilket område din kommun hör, kan du kolla det från vår lista (pdf).

Landskap Beställningsnummer Serviceproducent
Regionala beställningsnummer
Södra Österbotten 0800 99 090 Seinäjoen Keskustaksi Oy
Södra Savolax 0800 302 245 Pro-Keskus Oy
Södra Karelen 0800 50 123 Taksi Saimaa Oy
Kajanaland 0800 93 153 Kainuun Taksivälitys Oy
Egentliga Tavastland 0800 98 821  

Taksi Helsinki Oy

Mellersta och Norra Österbotten 0800 93 150 (finska),
0800 93 152 (svenska)
Pohjois-Suomen Taksi Oy
Mellersta Finland 0800 302 259 Pro-Keskus Oy
Kymmenedalen 0800 302 333 Kymenlaakson Taksi Oy
Lappland 0800 302 240 Pro-Keskus Oy

 Menevä Oy

Birkaland 0800 98 811 Tampereen Aluetaksi Oy
Österbotten 0800 99 000 Vasa Ulataxi Ab
Norra Karelen 0800 302 255 Pro-Keskus Oy
Norra Savolax 0800 302 250 Pro-Keskus Oy
Päijänne-Tavastland 0800 94 220 Taksi-Päijänne Oy
Satakunta 0800 120 001 Lounais-Suomen Taksidata Oy
Nyland 0800 96 130 (finska),
0800 96 140 (svenska)
Menevä Oy
Egentliga Finland 0800 130 001 (finska),
0800 130 002 (svenska)
Lounais-Suomen Taksidata Oy

Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

Kunder med hörsel- eller talskada

Kunder som har en hörselskada eller talskada kan beställa sina resor per sms. Uppgifter om kunden ska ändå lämnas per telefon i samband med den första beställningen. Samtidigt får du ytterligare anvisningar för hur du i fortsättningen beställer resor per sms.

Kundrespons och frågor

Om du vill lämna respons eller har något att fråga om din taxiresa, ska du ta kontakt med den beställningscentral där du beställde resan.

Läs mer