Läkarutlåtande B för rätt till ersättning för läkemedel eller kliniska näringspreparat

FPA-kunden behöver läkarutlåtande B (SV 7r) vid ansökan om rätt till ersättning för läkemedel och kliniska näringspreparat som ordinerats av en läkare.

Blankettunderlag fås från Terveysportti eller kan beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Läs mer om ansökningsförfarandet i fråga om rätt till läkemedelsersättning.
Läs mer om ansökan om och beviljande av rätt till ersättning (Privatpersoner).

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Så här skriver du läkarutlåtandet

Du kan på FPA:s webbplats kontrollera vad som bör framgå av utlåtandet och huruvida villkoren för beviljande av rätt till ersättning uppfylls. Villkoren för beviljande hittar du via FPA:s söktjänst för läkemedel enligt följande:

  1. Öppna FPA:s söktjänst för läkemedel.
  2. Skriv namnet på preparatet eller läkemedelssubstansen eller välj ett av alternativen i rullgardinsmenyn Sjukdom/ersättningsnummer.
  3. Välj i spalten ”Ersättningsgillhet” i förteckningen över preparat länken ”grund” eller ”special”.
  4. Välj länken med ersättningsnumret. Bakom länken finns villkoren för beviljande av rätt till ersättning.

Hur läkarutlåtande B skickas till FPA

Skicka B-utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Patienten kan i FPA:s e-tjänst se om läkarutlåtandet har inkommit till FPA och om ersättningsrätt har beviljats.

Om elektroniska tjänster inte används, ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Se FPA:s postadresser.

Ge patienten en kopia av B-utlåtandet.