Projektet Kela sote-keskuksissa

Inom projektet Kela sote-keskuksissa (Projektet FPA vid social- och hälsocentralerna) (2020–2022) utvecklas samarbetet mellan FPA och de framtida social- och hälsocentralerna. I projektet samarbetar FPA med 16 projekt som genomförs av kommuner och samkommuner som deltar i programmet för arbetsförmåga (thl.fi).

Syfte

Syftet med projektet är att

  • identifiera partiellt arbetsföra arbetslösa kunders behov av stöd för arbetsförmågan 
  • göra servicestigarna för kunderna och hänvisningen till tjänster tydligare
  • integrera FPA:s tjänster i framtidens social- och hälsocentraler
  • öka samarbetspartnernas medvetenhet om FPA-förmånerna och FPA:s tjänster, särskilt rehabiliteringstjänsterna
  • skapa en verksamhetsmodell som stödjer kunden och som ska användas i samarbetet mellan FPA och framtidens social- och hälsocentraler.

Målgrupp

Projektets målgrupp är sådana aktörer vid social- och hälsocentralerna i de kommuner och samkommuner som deltar i projektet som har att göra med stödjande av arbetsförmåga: arbets- och näringsbyråerna, socialväsendet, hälso- och sjukvården och aktörer inom den tredje sektorn.  

Genomförande

Genom projektet skapar man en riksomfattande verksamhetsmodell för att stödja partiellt arbetsföra arbetslösas arbetsförmåga. De som arbetar inom projektet från FPA:s sida medverkar i sektorsövergripande team för stödjande av arbetsförmåga i kommuner och samkommuner som deltar i programmet för arbetsförmåga. Den riksomfattande verksamhetsmodellen skapas utgående från de erfarenheter man fått av kommunernas och kommunförbundens projektarbete.

Utvärderingsundersökning

Projektet FPA vid social- och hälsocentralerna utvärderas av FPA:s forskningsenhet.   

Kontaktuppgifter

Heidi Johansson, projektchef, tfn 040 139 5451
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi