Rehabilitering som stöder studier och arbete

Yrkesinriktade rehabiliteringstjänster hjälper klienten att orka i arbetet eller studierna. De kan också hjälpa klienten att återfå sin studie- eller arbetsförmåga.

Servicebeskrivningarna består av två delar som kompletterar varandra; en årsspecifik allmän del och en del som gäller rehabiliteringstjänsten i fråga.
 

Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar

Yrkesinriktade rehabiliteringskurser för arbetslivskompetens (Taito-kurser)

KIILA-rehabilitering

Rehabiliterande psykoterapi

Rehabiliterande psykoterapi

Min egen väg-rehabilitering

Neuropsykologisk rehabilitering

Neuropsykologisk rehabilitering

NUOTTI–coachning

Läs också de anvisningar som kompletterar servicebeskrivningen.

Sysselsättningsfrämjande rehabilitering