Projektet Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Inom ramen för ett utvecklingsprojekt gällande rehabilitering vid funktionella störningar testas och utvecklas rehabiliteringsmodeller för rehabilitering vid funktionella störningar. Projektet genomförs 2018–2022 i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet.

Syfte

Syftet med projektet är att 

 • utveckla rehabiliteringsmodeller för rehabilitering vid funktionella störningar för personer i åldern 18–67 år
 • utveckla samarbetet mellan hälso- och sjukvården och FPA-rehabiliteringen när det gäller hänvisningen av klienter till rehabiliteringstjänsten
 • få information om och erfarenheter av målgruppen, processen för hänvisning till rehabilitering och rehabiliteringsklienternas behov
 • ta fram ett förslag om vem som ska ansvara för att ordna tjänsterna efter att projektet upphört.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är personer i åldern 18–67 år som har funktionella störningar, serviceproducenter som tillhandahåller FPA-rehabilitering och aktörer inom hälso- och sjukvården.

Genomförande

Rehabilitering vid funktionella störningar testas inom områdena för Uleåborgs universitetssjukhus och Helsingfors universitetssjukhus 16.3.2020–31.12.2021.

 • Klientens arbets- och studieförmåga stöds av en psykoterapeut eller psykolog och en fysioterapeut eller ergoterapeut som arbetar i par.
 • Klienten får individuell rehabilitering eller grupprehabilitering i öppen vård. Rehabiliteringen omfattar 12 möten under 10 veckor och ett uppföljningsmöte efter 3 månader.

Målen för rehabiliteringen

Funktionella störningar är symtom som inverkar negativt på arbets- och funktionsförmågan samt livskvaliteten men som inte kan förklaras med någon organisk eller psykiatrisk primärsjukdom. Symtomen kan yttra sig på många olika sätt. Rehabiliteringen genomförs enligt klientens individuella mål och behov.

Målet för rehabiliteringen är att klienten

 • med hjälp av psykoedukativa metoder får information om funktionella störningar, symtomen och hur man kommer till rätta med dem
 • får information om de olika dimensionerna av funktionella störningar och hur klienten själv kan påverka sin arbets- och studieförmåga och sitt välmående
 • får individuell och konkret handledning för att upptäcka sina resurser och nå sina individuella mål
 • hittar metoder som underlättar vardagen
 • hittar metoder att stärka sitt aktörskap och att förbättra sin arbets- och inlärningsförmåga.

För vem?

Till rehabiliteringstjänsten hänvisas personer i åldern 18–67 år som har funktionella störningar från

 • den allmänpsykiatriska enheten vid Uleåborgs universitetssjukhus
 • polikliniken för funktionella tillstånd vid Helsingfors universitetssjukhus
 • Företagshälsan Helsingfors vid Helsingfors stad.

Ansökan

Ansökningstiden har gått ut.

Serviceproducenter

Området för Helsingfors universitetssjukhus

Coronaria Oy, Helsingfors & Esbo
Riina Airo-Niemi
fornamn.efternamn@coronaria.fi, tfn 040 193 9406
Coronaria Rehabiliterings- och terapitjänster, tfn 010 525 8801 (mån–fre 8–18)
Webbplats: Coronaria (coronaria.fi)

Toi.Minna Oy, Helsingfors
Heidi Lindström
fornamn.efternamn@toiminna.com, tfn 050 326 6790
Webbplats: Toi.Minna (toiminna.com, på finska)

Området för Uleåborgs universitetssjukhus

Coronaria Oy, Uleåborg
Annamari Tihinen
fornamn.efternamn@coronaria.fi, tfn 040 710 7892
Coronaria Rehabiliterings- och terapitjänster, tfn 010 525 8801 (mån–fre 8–18)
Webbplats: Coronaria (coronaria.fi)

KK-Verve Oy, Uleåborg
Anu Peltola
fornamn.efternamn@verve.fi, tfn 040 762 2850
Webbplats: Verve (verve.fi, på finska)

Utvärderingsundersökning

Stiftelsen för Rehabilitering genomför en utvärderingsundersökning av utvecklingsprojektet för rehabilitering vid funktionella störningar. FPA kommer att använda den information som undersökningen ger när man utvecklar rehabiliteringstjänsten och beslutar om den ska användas i större skala.

Undersökningsmaterialet består av information och erfarenheter som samlas in av klienter, serviceproducenter och hälso- och sjukvården. I undersökningen bedöms klienternas upplevda nytta av rehabiliteringstjänsten, hur tjänsten fungerar och lämpar sig som FPA-rehabilitering samt samarbetet mellan serviceproducenterna och hälso- och sjukvården vid genomförandet av tjänsten.

Erja Poutiainen, FD, docent, tfn 044 781 3156
E-post: fornamn.efternamn@kuntoutussaatio.fi

Kontaktuppgifter

Soile Huumonen, projektchef, tfn 040 482 1645
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi