Bättre funktionsförmåga genom rehabilitering – identifiera behovet och hänvisa klienten till rehabilitering

Genom informationskampanjen Bättre funktionsförmåga genom rehabilitering informerar FPA om FPA:s rehabiliteringstjänster och om hur man hänvisar klienter till rehabiliteringstjänsterna. Informationskampanjen genomförs 2020–2021.

Syfte

Syftet med informationskampanjen är att

  • främja att klienters behov av rehabilitering identifieras och att klienterna ansöker om FPA:s rehabilitering
  • öka kännedomen om de tjänster som FPA erbjuder: yrkesinriktad rehabilitering, krävande medicinsk rehabilitering, rehabilitering enligt prövning och rehabiliterande psykoterapi.

Målgrupp

Kampanjen riktar sig till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, som läkare, rehabiliteringshandledare, vårdpersonal och andra aktörer som hänvisar klienter till rehabilitering.

Genomförande

FPA presenterar rehabiliteringstjänsterna i hela landet i samband med kurser, i möten med intressentgrupperna och i regionala medicinska evenemang. 

Under 2020–2021 kommer FPA att

  • arrangera fem regionala utbildningsmöten för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och andra intressentgrupper.
  • informera om de nya möjligheterna för att ansöka om rehabilitering (t.ex. att söka muntligt och utan diagnos)
  • informera om FPA:s rehabiliteringstjänster och hur man hänvisar klienter till tjänsterna.

Datum för mötena samt länk till anmälan hittar du här (Tietoa Kelasta -osio, på finska).

Kontaktuppgifter

Projektchef Tarja Vepsäläinen, tfn 020 634 5095
E-post: kuntoutushanke@kela.fi

Läs mer