Projektet Kela sairaalassa

Inom projektet Kela sairaalassa (Projektet FPA på sjukhus) (2020–2022) utvecklas rehabiliteringssamarbetet mellan FPA och den specialiserade sjukvården.

Syfte

Syftet med projektet är att

  • skapa nya verksamhetsmodeller för samarbetet mellan FPA och den specialiserade sjukvården för att bättre identifiera klienters rehabiliteringsbehov och att hänvisa klienterna till rehabilitering
  • göra det smidigare för kunden att få rehabilitering.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är enheter inom specialiserad sjukvård, med vilka FPA kommer överens om samarbete, om att utveckla nya verksamhetsmodeller och om att genomföra pilotprojekt.

Genomförande

Inom projektet FPA på sjukhus utvecklas nya verksamhetsmodeller för rehabiliteringssamarbetet  mellan FPA och den specialiserade sjukvården och för hänvisningen av klienter till rehabilitering. De nya verksamhetsmodellerna stöder klienternas funktions- och arbetsförmåga.

De som arbetar inom projektet från FPA:s sida arbetar i nära samarbete med samarbetspartnerna inom den specialiserade sjukvården.

Projektarbetarna

  • deltar i möten som gäller patienter
  • deltar i hälso- och sjukvårdens samarbetsgrupper
  • fungerar som kontaktpersoner mellan FPA och den specialiserade sjukvården
  • ger aktörer inom hälso- och sjukvården utbildning gällande FPA:s förmåner och tjänster.

Kunden fyller i blanketten Samtycke till utlämning och behandling av personuppgifter (pdf) under handledning av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Inom projektet FPA på sjukhus utvecklas kompetensen och datarörligheten genom att man ordnar utbildning om FPA:s förmåner och tjänster. Inom projektet skapas en webbaserad utbildning för hälso- och sjukvården om FPA:s rehabiliteringstjänster.

Utvärderingsundersökning

Projektet FPA på sjukhus utvärderas av FPA:s forskningsenhet. FPA kommer att använda den information som undersökningen ger i utvecklingen av samarbetet med aktörer inom social- och hälsovården.

Sonja Tuomisto, forskare, tfn 050 3438745
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Kontaktuppgifter

Sari Mikkola, projektchef, tfn 050 551 9655
fornamn.efternamn@fpa.fi