Projektet Mahku

Inom ramen för Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke (Utveckling av rehabiliteringstjänster för invandrare) (Mahku) utvecklades FPA:s rehabiliteringstjänster så att de bättre ska svara på invandrares behov. Projektet som bestod av tre delprojekt genomfördes 2015–2020.

Delprojekt

  1. Utbildning
    Producenter av FPA-rehabilitering erbjöds utbildning som stärker den kulturella kompetensen och förmågan att arbeta på ett kulturmedvetet sätt.
  2. Information
    Invandrare gavs information på olika språk om FPA:s rehabiliteringstjänster.
  3. Tjänster
    En ny rehabiliteringstjänst där yrkesinriktad rehabilitering kombineras med undervisning i finska testades och utvecklades.

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

Publikationer (på finska)

Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia ja taitojen vahvistumista (Helda). Salli Alanko (toim.). Kuntoutusta kehittämässä 24/2020.

Suomen kieltä ammatillisessa kuntoutuksessa. Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun kokeilun arviointitutkimus (Helda). Varjonen, Sirkku & Vuorento, Mirkka & Pitkänen, Sari & Vilhunen, Tuuli & Hautamäki, Lotta. Kuntoutusta kehittämässä 23/2020.

Modeller för yrkesinriktad rehabilitering för invandrare (på finska)

De modeller för genomförande av yrkesinriktad rehabilitering för invandrare som eller utvecklades av de serviceproducenter som deltog i Mahku-projektet finns som bilagor till publikationen Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistä, kokeilua, kohtaamisia ja taitojen vahvistumista (Helda).

Videor (på finska)

Webbaserad utbildning för producenter av FPA-rehabilitering 2020 (på finska).

Information på olika språk om FPA-rehabilitering (video).

Närmare information

Du kan be om ytterligare information per e-post på adressen kuntoutushanke@kela.fi.