Kunder med hörsel- eller talskada

Du kan beställa taxiresor per sms efter att du har anmält dina kunduppgifter till beställningscentralen inom ditt område.

Även om du har använt sms-tjänsten tidigare ska du meddela beställningscentralen dina kunduppgifter också inom de områden där serviceproducenten byttes 1.7.2018. De här områdena är Kajanaland, Mellersta och Norra Österbotten, Mellersta Finland, Lappland, Norra Karelen, Päijänne-Tavastland och Satakunta.

15.12.2020 serviceproducenten byttes i Lappland och i Egentliga Tavastland

Även om du har använt sms-tjänsten tidigare ska du meddela beställningscentralen dina kunduppgifter

Meddela beställningscentralen följande uppgifter per telefon eller per sms:

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • ditt telefonnummer
  • din hemadress.

Efter det kan du beställa resor via sms-tjänsten. Ange följande uppgifter i beställningsmeddelandet:

  • ditt namn
  • upphämtningsadress
  • resans mål (t.ex. sjukhuset)
  • klockslag då du ska vara vid vårdenheten
  • eventuella hjälpmedel som du behöver ha med dig.
Landskap Sms-nummer
Regionala telefonnummer för sms-tjänsten
Södra Karelen 044 7770071
Södra Österbotten 040 159 8089
Södra Savolax 044 700 8877
Kajanaland 050 320 3908
Egentliga Tavastland 050 4765043
Mellersta Österbotten och Norra Österbotten 050 320 3908
Mellersta Finland 040 180 0900
Kymmenedalen 040 565 2132
Lappland 18576
Birkaland 046 50139414
Österbotten 044 3324 238
Norra Karelen 040 180 0900
Norra Savolax 040 1800900
Päijänne-Tavastland 18182
Satakunta 040 7133700
Nyland 18567
Egentliga Finland 040 7133700

FPA är personuppgiftsansvarig för beställningscentralens personregister. De uppgifter som ges till beställningscentralen används endast för att ordna kundens resa och för att handlägga ansökan om reseersättning vid FPA.