Så här beställer du taxi om du har en hörsel- eller talskada

Om du har en hörsel- eller talskada kan du beställa taxiresor som ersätts av FPA med ett sms (textmeddelande).

I varje landskap finns det två serviceproducenter som har ett avtal med FPA. Du kan själv välja hos vilken av serviceproducenterna du beställer resan.

Du kan beställa taxiresor per sms efter att du har meddelat dina kunduppgifter till beställningscentralen i ditt område. Se de nya beställningscentralernas nummer

Meddela beställningscentralen följande uppgifter per telefon 

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • ditt telefonnummer
  • din hemadress.

Efter det kan du beställa resor via sms-tjänsten. Ange följande uppgifter i beställningsmeddelandet:

  • ditt namn
  • upphämtningsadress
  • resans mål (t.ex. sjukhuset)
  • klockslag då du ska vara vid vårdenheten
  • eventuella hjälpmedel som du behöver ha med dig (t.ex. rullstolen, ledarhund)

Nedan finns de regionala numren för sms-tjänsten. 

Om du inte vet vilket område kommunen hör till kan du kontrollera detta i förteckningen över kommuner (pdf).

Landskap De nya serviceproducenterna och beställningsnummer från 1.1.2022
 
Södra Österbotten

Keskustaksi Oy, 185 12
Vasa Ulataxi Ab, 184 43

Södra Savolax

DRide Oy, 181 83
Savon Taksidata Oy, 181 08

Södra Karelen

Taksi Saimaa Oy, 184 441 53
Taksi Päijänne Oy, 185 67

Kajanaland

Kainuun Taksivälitys Oy, 184 441 52
Menevä Oy, 185 67

Egentliga Tavastland

Taksi Helsinki Oy, 181 82
Suomen Lähilogistiikka Oy, 183 71

Mellersta och Norra Österbotten

Pohjois-Suomen Taksi Oy, 184 441 51

Tampereen Aluetaksi Oy, 181 48

Mellersta Finland

Taksi Helsinki Oy, 181 82
Menevä Oy,  185 67

Kymmenedalen

DRide Oy, 181 83
Suomen Lähilogistiikka Oy, 183 71

Lappland

Taksi Helsinki Oy, 181 82
Suomen Lähilogistiikka Oy, 183 71

Birkaland

Taksi Helsinki Oy, 181 82
Tampereen Aluetaksi Oy, 181 48

Österbotten

Vasa Ulataxi Ab, 184 43

Keskustaksi Oy, 185 12

Norra Karelen

Joensuun Taksi Oy, 183 83
Menevä Oy, 185 67

Norra Savolax

Taksi Helsinki Oy, 181 82
Joensuun Taksi Oy, 185 85

Päijänne-Tavastland

Suomen Lähilogistiikka Oy, 183 71
Lahden Aluetaksi Oy, 183 01

Satakunta

Taksi Helsinki Oy, 181 82
Keskustaksi Oy,  185 12

Nyland

Suomen Lähilogistiikka Oy, 183 71
Taksi Helsinki Oy, 181 82

Egentliga Finland

Taksi Helsinki Oy, 181 82
Menevä Oy, 185 67

Beställningscentralens personregister

FPA är personuppgiftsansvarig för beställningscentralens personregister. De uppgifter som ges till beställningscentralen används endast för att ordna kundens resa och för att handlägga ansökan om reseersättning vid FPA.