Yhteistyökumppaneiden päättyneet hankkeet | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Yhteistyökumppaneiden päättyneet hankkeet

Kela rahoittaa julkisen sektorin toimijoiden, muiden julkisten yhteisöiden ja kuntoutuspalvelujen tuottajien kehittämishankkeita ja tutkimuksia. Tältä sivulta löydät tiedot päättyneistä hankkeista.

 • Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kelan kuntoutuspalveluiden yhdyspinnoilla -hanke (2020–2023) / Tampereen kaupunki ja Kela
 • Ammatillisen kuntoutuksen ohjausprosessin kehittäminen vankien työllistymisen edistämiseksi (AKO) 2020–2022 / Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Mysteeri 24/7 -hanke 2020–2021 / Kajaanin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu
 • ICF lasten kuntoutuksessa -hanke 2018–2021 / Turun ammattikorkeakoulu
 • Työelämä kuntoutuksen osapuolena -hanke 2019–2020 / Jyväskylän yliopisto
 • GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa 2019–2020 / Oulun yliopistollinen sairaala, Suomen puheterapeuttiliitto ja yksityiset ammatinharjoittajat
 • Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa -hanke 2018–2020 / Kuntoutussäätiö
 • Löydä suuntasi -hanke 2018–2019 / Kuntoutussäätiö
 • Novak-hanke 2018–2019 / Stadin ammattiopisto & Metropolia & Kuntoutussäätiö
 • Saku-hanke 2018–2019 / Verve
 • Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille 2018–2019 / Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) & Nuorten Ystävät -palvelut Oy.
 • Sairauspoissaolojen arviointi, Käypä hoito -suositus / Duodecim
 • Spiral-pelin uudet muodot / Kuntoutussäätiö
 • Asiakaslähtöinen ICF-pohjainen mobiili arviointityökalu käytettävyystutkimus -hanke / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteutuminen ja vaikutukset -hanke / Kuntoutussäätiö
 • Etäteknologiasovellusta hyödyntävän kuntoutuksen vaikuttavuus sepelvaltimokuntoutujiin -hanke / Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos
 • Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille / Rinnekoti-säätiö
 • Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille -hankkeen arviointitutkimus / Kehitysvammaliitto Ry
 • Iäkkäiden kuntoutujien fyysisen aktiivisuuden edistäminen -hankkeen osarahoitus / GeroCenter
 • Elinvoimaa etäkuntoutuksella. Iäkkäiden ja reumaan sairastuneiden henkilöiden toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen interaktiivisesti Palvelu-TV:n avulla / Kaunialan sairaala Oy
 • Kuntoutussuositusten implementointi, Duodecim
 • ICF-pohjaisen SPIRAL-lautapelin mahdollisuudet GAS-tavoitteiden konkretisoijana Kelan kuntoutuksessa / Kuntoutussäätiö
 • Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseen (LOOK) – Lapsen edun arviointi / Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 • Mieli työhön! Osatyökykyisten nuorten mielenterveyskuntoutujien työhön kuntoutumisen edistäminen / Työterveyslaitos

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.10.2023

Mitä mieltä olet sivusta?