Yksityisen hoidon tuen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Yksityisen hoidon tuen määrä ja maksaminen

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi kotikuntasi saattaa maksaa kuntalisää.

Kela tekee vuosittain yksityisen hoidon tukeen indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa tuen määrää. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, vaan Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 192,28 e/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. 

Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen.

Hoitolisä

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 265,85 e/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. Hoitolisä maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jotka ovat yksityisessä hoidossa, jos vanhempien tulot jäävät tulorajojen alle.

Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan laskettavaa tulorajaa.

Perheen kokoon lasketaan mukaan enintään 4 henkilöä: 2 aikuista ja enintään 2 alle kouluikäistä lasta. Perheen henkilömäärään ei lasketa sellaista lasta, jonka perusteella maksetaan vanhempainpäivärahaa tai joka on koulussa.

Perheen tuloihin lasketaan myös

  • niiden lasten tulot, joista perheelle maksetaan kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea.
  • osittainen ja joustavaa hoitoraha.

Hoitorahaa ja kuntalisää ei lasketa tuloksi.

Jos tuloraja ylittyy, hoitolisä pienenee. Hoitolisää ei voi saada, jos perheen tulot ylittävät maksimitulorajan.

Hoitolisän määrä 
Perheen koko (henkilöä)Bruttotulot, joilla saa täyden hoitolisän max. e/kkVähennysprosentti  Bruttotulot, joilla ei saa hoitolisää max. e/kk
2 1 16011,5 % 3 471,70 e/kk
3 1 4309,4 %4 258,14 e/kk
4 tai enemmän 1 700 7,9 %5 065, 13 e/kk


Lapsi, joka on esiopetuksessa, esiopetuskokeilussa tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

Esiopetuskausi kestää 1.8.–31.5. Sen aikana perhe saa lapsesta pienempää hoitorahaa, joka on 70,75 e/kk. Hoitolisän saa puolitettuna. Esiopetuskauden jälkeen kesä- ja heinäkuulta Kela maksaa lapsesta täyttä hoitorahaa, jos lapsi on edelleen yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen eikä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, yksityisen hoidon tukea ei voi saada ollenkaan.

Jos perusopetukseen osallistuva lapsesi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, saat hoitorahaa samoin kuin esiopetuksessa olevasta lapsesta.

Kuntalisän maksaminen

Hoitorahan ja hoitolisän lisäksi kotikuntasi saattaa maksaa kuntalisää. Kuntalisän määrä ja myöntämisedellytykset vaihtelevat eri kunnissa. Joissakin kunnissa kuntalisän määrä vaikuttaa merkittävästi yksityisen hoidon tuen määrään.

Kela maksaa kuntalisän yksityisen hoidon tuen yhteydessä, jos Kela ja kunta ovat näin sopineet. Muussa tapauksessa sinun pitää hakea kuntalisä kunnalta, ja kunta maksaa sen sinulle.

Kysy kuntalisästä kotikunnastasi.

Yksityisen hoidon tuen maksaminen

Kela maksaa tuen aina palkkaamallesi hoitajalle tai muulle varhaiskasvatuksen tuottajalle. Se maksetaan kuun viimeisenä pankkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin, ja löydät sen myös OmaKelasta. Kela toimittaa tiedon maksamastaan lastenhoidon tuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Et voi saada yksityisen hoidon tukea kuukautta lyhyemmältä ajalta. Kuukauden vähimmäisehto täyttyy myös silloin, kun vanhempien yhteenlaskettu yksityisen hoidon tuen tai kotihoidon tuen tukijakso kestää yhtäjaksoisesti kuukauden.

Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa vain varhaiskasvatuksen päivähoidon tuottajalle.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?