Asumistuki ja toimeentulotuki yrittäjälle | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Asumistuki ja toimeentulotuki yrittäjälle

Yrittäjä voi hakea Kelasta tukea asumiseen ja toimeentuloon, jos tulot jäävät pieniksi. Tukiin voivat vaikuttaa pienituloisen yrittäjän omien tulojen lisäksi muiden samassa taloudessa asuvien tulot.

Yrittäjä voi hakea asumistukea

  1. Kela voi maksaa yleistä asumistukea pienituloiselle ruokakunnalle asumismenojen helpottamiseksi.
  2. Tukeen vaikuttavat ruokakunnan jäsenten yhteenlasketut bruttotulot eli tulot, joista ei ole vähennetty veroja.
    • Kela arvioi yrittäjän tulot YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Jos sinulla ei ole YEL- tai MYEL-vakuutusta, tuloksi arvioidaan starttirahan määrä, vähimmäistulo, palkkatulo tai oman arviosi mukainen tulo. Vähimmäistulo tarkoittaa työmarkkinatuen suuruista tuloa ilman lapsikorotuksia (noin 800 e/kk vuonna 2024). Sinun ei tarvitse toimittaa tilinpäätöstietoja Kelaan.

Kaikki asumisen tuet on kuvattu Asumisen tuet -osiossa.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki

  1. Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä, voitko saada jotain muita Kelan tukia.
  2. Toimeentulotuki on viimesijainen tuki eli siihen vaikuttavat kaikki perheen ja yrityksen nettotulot ja varallisuus. Toimeentulotukea voi saada välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.
  3. Jos haet toimeentulotukea, Kela selvittää yrityksesi kannattavuuden.
  4. Lue ohjeet, miten haet toimeentulotukea ja mitä liitteitä tarvitset. Sinun täytyy selvittää tulosi erillisellä lomakkeella.

Toimeentulotuki on kuvattu kokonaisuudessaan Toimeentulotuki-osiossa.

Sivu päivitetty 1.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?