Vårdtillägget inom stödet för privat vård av barn höjs 1.3.2023 | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Vårdtillägget inom stödet för privat vård av barn höjs 1.3.2023

Publicerad 14.2.2023

Det fulla beloppet av vårdtillägget inom stödet för privat vård av barn höjs 1.3.2023 med drygt 100 euro. Höjningen är permanent.

Stödet för privat vård av barn höjs permanent med drygt 100 euro. Vårdtilläggets fulla belopp stiger 1.3.2023 från 161,69 euro till 265,85 euro per månad. Beloppet av vårdpenningen förblir oförändrat.

Den som redan har vårdtillägg från FPA behöver inte kontakta FPA på grund av höjningen. FPA justerar automatiskt vårdtilläggets belopp.

Höjningen av vårdtilläggets belopp påverkar också inkomstgränserna för vårdtillägget. Från och med 1.3.2023 kan man få vårdtillägg med högre inkomster än tidigare. Exempelvis är inkomstgränsen 5 065 euro per månad för familjer med fyra personer och 4 258 euro per månad för familjer med tre personer. 

Kunder som inte har ansökt om vårdtillägg tidigare kan med hjälp av FPA:s räknare kontrollera om de har möjlighet att få vårdtillägg. Räknaren för barnavårdsstödet uppdateras med de nya beloppen 11.2. Också kunder som inte har beviljats vårdtillägg kan ansöka om det på nytt.

Föräldrar till barn under skolåldern kan ansöka om stöd för privat vård av barn då barnet vårdas av en anställd vårdare eller en privat producent av småbarnspedagogik. Privatvårdsstödet består av en vårdpenning och ett vårdtillägg. Vårdtilläggets belopp påverkas av familjens bruttoinkomster och av familjens storlek.

Närmare information för kunderna:

Senast ändrad 14.2.2023