Privatvårdsstödets belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stöd för privat vård av barn – Belopp och utbetalning

Stödet för privat vård består av en vårdpenning och ett vårdtillägg. Dessutom kan hemkommunen betala kommuntillägg.

FPA justerar årligen privatvårdsstödet med index, vilket kan ändra stödbeloppet. Justeringen görs automatiskt och kräver inga åtgärder av dig.

Vårdpenning

Familjens inkomster inverkar inte på vårdpenningens belopp. Vårdpenning betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Vårdpenningen är 192,28 euro per månad för varje barn som är berättigat till stöd. 

Stödet kan högst vara lika stort som vårdavgiften.

Vårdtillägg

Vårdtilläggets belopp är beroende av familjens storlek och bruttoinkomster. Vårdtillägget är högst 265,85 euro per månad för varje barn som är berättigat till stöd. Vårdtillägg betalas för alla barn under skolåldern som är i privat vård, om föräldrarnas inkomster ligger under inkomstgränserna.

Vårdtillägget betalas till fullt belopp om familjens månadsinkomster inte överskrider den inkomstgräns som beräknas enligt familjens storlek.

En familj räknas bestå av högst 4 personer: 2 vuxna och högst 2 barn under skolåldern. De barn för vilka FPA betalar föräldradagpenning eller som går i skola beaktas inte i familjestorleken.

Till familjens inkomster räknas också

  • inkomsterna hos de barn för vilka hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd betalas till familjen
  • partiell och flexibel vårdpenning.

Vårdpenningen och kommuntillägget räknas inte som inkomst.

Om inkomstgränsen överskrids minskar vårdtillägget. Man kan inte få vårdtillägg om familjens inkomster överskrider den maximala inkomstgränsen.

Vårdtillägg 
Familjens storlek (personer)Bruttoinkomster som berättigar till fullt vårdtillägg, max. euro/mån.SänkningsprocentBruttoinkomster som utesluter vårdtillägg, max. euro/mån.
21 16011,5 %3 471,70 euro/mån.
31 4309,4 %4 258,14 euro/mån.
4 eller fler1 7007,9 %5 065,13 euro/mån.

Barn i förskoleåldern och barn som omfattas av förlängd läroplikt

Förskoleundervisningsperioden pågår 1.8–31.5. Under den tiden får familjen en mindre vårdpenning för barnet, som är 70,75 euro/mån. Vårdtillägget betalas halverat. För juni och juli efter förskoleperioden betalar FPA vårdpenningen till fullt belopp om barnet fortsättningsvis deltar i privat småbarnspedagogik.

Om barnet endast deltar i förskoleundervisning och inte i kompletterande småbarnspedagogik betalas inget privatvårdsstöd.

Om ditt barn som deltar i den grundläggande utbildningen omfattas av förlängd läroplikt, får du vårdpenning på samma sätt som för ett barn i förskoleundervisning.

Utbetalning av kommuntillägg

Det kan hända att din hemkommun betalar ett kommuntillägg som ett komplement till vårdpenningen och vårdtillägget från FPA. Beloppet av och villkoren för beviljande av kommuntillägget varierar beroende på kommun. I vissa kommuner har kommuntillägget en betydande inverkan på privatvårdsstödets belopp. 

FPA betalar ut kommuntillägget i samband med privatvårdsstödet om FPA och kommunen har kommit överens om detta. I annat fall måste du ansöka om kommuntillägget hos kommunen, och då är det kommunen som betalar ut det.

Vänd dig till din hemkommun om du har frågor om kommuntillägget.

Utbetalning

FPA betalar alltid stödet till den vårdare som du anställt eller till producenten av småbarnspedagogik. Stödet utbetalas den sista bankdagen i månaden. I beslutet anges den första utbetalningsdagen. Beslutet skickas hem till dig, och du kan även se beslutet i MittFPA. FPA meddelar uppgiften om utbetalt barnavårdsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Du kan inte få privatvårdsstöd för en kortare tid än en månad. Minimiperioden på en månad uppfylls också om föräldrarnas sammanlagda period med privatvårdsstöd eller hemvårdsstöd varar minst en månad utan avbrott.

Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst bara för producenten av småbarnspedagogik.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?