Så ansöker du om privatvårdsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om stöd för privat vård av barn

En förälder eller en annan vårdnadshavare kan ansöka om privatvårdsstöd. Stödet betalas ändå alltid direkt till den privata vårdaren eller till producenten av småbarnspedagogik.

Sök privatvårdsstöd i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
 1. Ansök om privatvårdsstöd i MittFPA. Alla barnavårdsstöd söks med samma ansökan.
  • Bifoga en utredning om producenten av småbarnspedagogik WH 2r (pdf) eller be att producenten av småbarnspedagogik lämnar in utredningen via e-tjänsten.
  • Om du ingått ett arbetsavtal direkt med en privat vårdare ska du kontrollera att det på blanketten finns en anteckning om att kommunen godkänner vårdaren i fråga. Bifoga också en kopia av arbetsavtalet till ansökan. Bifoga en utredning om dagvårdsproducenten WH 2r (pdf) eller be att dagvårdsproducenten lämnar in utredningen via e-tjänsten.
 2. När du har fyllt i ansökan får du ett sammandrag med en förteckning över de bilagor som behövs. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
  • Om du ansöker om vårdtillägg ska du ange familjens bruttoinkomster.
   • FPA får uppgifter om löneinkomster och förmåner direkt från inkomstregistret och från dem som betalar ut förmånerna. FPA använder sig av de här uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär FPA ytterligare uppgifter av dig.
   • I ansökan ombes du lämna in de bilagor som behövs. Om du är företagare ber man dig till exempel om blanketten Företagares inkomstutredning Y 8r (pdf) och de bilagor som nämns i blanketten.
  • Ange barnets vårdavgift till det belopp som det är innan stödet beviljas. Ange alltså den summa som anges i vårdavtalet. Ange vårdavgiften för varje barn separat.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Stöd för hemvård av barn/Stöd för privat vård av barn WH 1r (pdf). Skicka in blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du bor på Åland ska du ansöka om privatvårdsstöd hos din hemkommun.

Ansökningstid

Det lönar sig att ansöka om privatvårdsstöd genast när du ingått avtal med vårdaren. Ansök om stöd senast 6 månader från det att den privata vården inleds.

Meddela förändringar

Kom ihåg att informera FPA om förändringar som påverkar privatvårdsstödet, så att FPA kan betala ut stödet korrekt.

Om du vill att stödet ska dras in kan du begära det i MittFPA. Du kan också ringa FPA.

Läs mer

Senast ändrad 3.1.2024

Vad tycker du om sidan?