Infoblad på flera språk om ändringarna i FPA:s förmåner underlättar handledningen av kunder | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Infoblad på flera språk om ändringarna i FPA:s förmåner underlättar handledningen av kunder

Publicerad 26.3.2024

Många nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna från FPA träder i kraft 1.4. Det här påverkar förmånerna för cirka en halv miljon FPA-kunder. FPA:s nya infoblad informerar om ändringarna på ett flertal språk. 

De nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna från FPA som riksdagen har beslutat om träder i kraft 1.4. Nedskärningarna påverkar kundernas arbetslöshetsförmåner genast i april. För dem som får allmänt bostadsbidrag minskar bidraget i samband med nästa justering, dock senast i mars 2025. Ändringar genomförs också i fråga om utkomststödet.

Den viktigaste informationen om ändringarna finns på fpa.fi på adressen www.fpa.fi/stoden-andras. Där hittar man också svar på vanliga frågor. Sidan finns på finska, svenska och engelska.

FPA har också publicerat ett infoblad på 11 språk om nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna. Man kan fritt ladda ner och skriva ut infobladet på FPA:s webbplats. 

Infobladet på olika språk:

Infobladet finns också på finskt teckenspråk och på finlandssvenskt teckenspråk.

På fpa.fi finns även lättlästa sidor som kan vara till nytta när man handleder kunder som talar främmande språk. De lättlästa sidorna innehåller basinformation om FPA-förmånerna, men alla detaljer finns inte med. De lättlästa sidorna finns på adressen www.kela.fi/web/lattlast/lattlast.

Läs mer

Senast ändrad 27.3.2024