Hjälp med kundhandledningen när FPA-förmånerna ändras | FPAGå till innehållet

Hjälp med kundhandledningen när FPA-förmånerna ändras

Publicerad 7.3.2024

År 2024 för med sig fler ändringar än vanligt i beloppen och villkoren för FPA:s förmåner. En del av ändringarna trädde i kraft i början av året, en del träder i kraft senare i år och ytterligare en del kommer att träda i kraft i början av 2025.

FPA har i uppgift att verkställa de ändringar i lagstiftningen som riksdagen godkänner. När ändringarna träder i kraft informerar vi våra kunder och samarbetspartner om dem. Vi sammanställer information om ändringarna på fpa.fi.

På den här sidan har vi samlat material om ändringarna som stöd för det arbete som våra samarbetspartner utför. Här finns också länkar till våra tjänster för privatpersoner och samarbetspartner.


 

AnkkuriAnkkuriSå här ändras FPA:s förmåner 2024–2025

De kommande åren för med sig fler ändringar än vanligt i FPA:s förmåner. Ändringarna är listade enligt det datum då de träder i kraft. Du hittar mer information om de aktuella ändringarna på webbsidorna för privatpersoner:

 • I och med att folkpensionsindexet höjdes steg pensionerna, handikappbidragen, fronttilläggen och det grundläggande utkomststödet med 5,9 %.
 • Antalet självriskdagar i samband med arbetslöshetsförmånerna ökade från 5 till 7.
 • Semesterersättningar som betalas ut när ett heltidsarbete upphör började inverka på när en arbetslöshetsförmån börjar betalas ut.
 • Studiepenningens försörjarförhöjning höjdes.
 • Nya förfallodagar trädde i kraft för hälsovårdsavgiften för studerande. Examensstuderande från EU- och EES-länder, Schweiz, Storbritannien och Nordirland befrias från att betala hälsovårdsavgiften.
 • Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning som betalas för tid med yrkesinriktad rehabilitering sänktes. Grunderna för fastställandet av rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering samordnades med den övriga rehabiliteringspenningen.
 • FPA-ersättningen för besök hos privata läkare höjdes.
 • Årssjälvrisken för läkemedel höjdes enligt index.
 • En del av barnbidragen höjdes.
 • Det allmänna bostadsbidraget sänks. De maximala boendeutgifter som beaktas i Helsingfors i det allmänna bostadsbidraget sänks.
 • Ändringarna gällande de boendeutgifter som godtas i samband med utkomststöd träder i kraft.
 • Det skyddade beloppet på 300 euro i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas. 
 • Barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas.
 • Barnbidraget för barn under 3 år höjs.
 • Studielånsbeloppet höjs. Studerande på andra stadiet kommer att kunna lyfta studielån i 4 poster per läsår.
 • Därutöver har regeringen föreslagit att alterneringsledigheten och vuxenutbildningsstödet slopas. Om riksdagen godkänner ändringen kommer den alterneringsledighetsersättning som FPA betalar ut också att slopas.
 • Arbetsvillkoret för löntagare som beaktas i samband med arbetslöshetsförmånerna förlängs till 12 månader och börjar intjänas utifrån löneinkomsten.
 • Dessutom planerar regeringen att de inkomstrelaterade arbetslöshetsförmånerna ska graderas och att lönesubventionerat arbete inte längre ska tillgodoräknas i arbetsvillkoret från 1.9.2024.
 • Det är inte längre möjligt att få allmänt bostadsbidrag för en ägarbostad.
 • Räntor på bostadslån för en bostadsrättsbostad kommer inte längre att godkännas som boendeutgifter i det allmänna bostadsbidraget.

Inspelningar från webbseminariet 24.1.2024

Från april kommer det många förändringar i det allmänna bostadsbidraget, arbetslöshetsförmånerna och utkomststödet. Vi berättade om ändringarna på ett webbseminarium för samarbetspartner. Inspelningarna har textning på svenska.

AnkkuriInformation och material som stöd för kundhandledning

På fpa.fi samlar vi material som kan vara nyttigt när du handleder kunder. Du hittar även webbsidor på lätt svenska. Dessutom har vi tagit fram ett separat infoblad om förändringarna i det allmänna bostadsbidraget, arbetslöshetsförmånerna och utkomststödet. Infobladet finns på många språk.  

Infoblad om ändringar i grundtrygghetsförmånerna

Infobladet innehåller information om ändringarna i det allmänna bostadsbidraget, arbetslöshetsförmånerna och utkomststödet.

Infobladet på olika språk:

Lättlästa broschyrer och övriga infoblad

I FPA:s lättlästa broschyrer och infoblad presenteras den viktigaste informationen om FPA-förmånerna klart och enkelt, men alla detaljer finns inte med.

Man kan fritt ladda ner webbversionerna av infobladen och broschyrerna och använda dem i kundarbetet. Samarbetspartner kan också beställa tryckta infoblad och broschyrer per e-post på adressen lomakevarasto@kela.fi. Man kan också skicka ett e-postmeddelande om man vill byta antalet broschyrer som beställs eller leveransadress.

FPA:s förmånsanvisningar är i första hand avsedda för internt bruk som stöd för handläggarna. Ändå använder många samarbetspartner dem som stöd i det egna arbetet.

Vi uppdaterar regelbundet anvisningarna, men kan inte i alla situationer garantera att det är uppdaterade.

Anvisningar som gäller grundtrygghetsförmånerna samt datum då anvisningen har uppdaterats:

Här hittar du alla förmånsanvisningar som är i kraft nu.

FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu för samarbetspartner

 • I förmånsdatatjänsten Kelmu kan man till exempel kontrollera uppgifter om kundens förmåner, skicka handlingar som hänför sig till det grundläggande utkomststödet till FPA för kundens räkning samt lämna in betalningsyrkanden till FPA.
 • För att du ska kunna använda tjänsten krävs att du har en lagstadgad rätt att få uppgifter från FPA.

Läs mer och logga in i förmånsdatatjänsten Kelmu

Telefonservice för samarbetspartner

 • FPA:s myndighetslinje 020 692 239 betjänar vardagar kl. 9–15.
 • Överiga servicenummer vardagar kl. 10–15:
  • Flyttning till eller från Finland, internationella förmånsärenden 020 634 0300
  • Indrivningsärenden 020 634 4942
  • Kunder med spärrmarkering 020 635 3500
 • Regionala servicenummer för socialväsendet och serviceproducenterna i ärenden som gäller utkomststöd

Kontrollera alla servicenummer för samarbetspartner.

FPA:s tidsbokningstjänst för samarbetspartner​​​​

 • Om din kund har en komplicerad livssituation eller många ärenden att reda ut kan du boka en tid till FPA:s telefonservice för kundens del.
 • När du bokar tid kan du även meddela om kunden behöver tolkning.
 • Du kan även boka tid för ett gemensamt telefonsamtal tillsammans med din kund.

Boka tid för din kund på nätet.

Chatt för samarbetspartnter

 • I chatten får du råd på ett allmänt plan på vardagar kl. 9–15.
  • Ställ inte frågor som gäller enskilda kunder via chatten eftersom den är oskyddad.

Skyddad e-post för samarbetspartner

 • Via skyddad e-post kan du be om råd och skicka bilagor.

Så här kan du skicka skyddad e-post till FPA.

Utlämnande av uppgifter och samtycke

 • Om du behöver uppgifter som gäller en kund och du saknar lagstadgad rätt att få uppgifter, krävs det att kunden själv ger FPA sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut.
 • Kunden kan ge sitt muntliga samtycke per telefon eller i samband med ett besök. Samtycken som ges muntligt gäller alltid endast ett specifikt ärende. 
 • Man måste be ett skriftligt samtycke av kunden varje gång utredningen av kundens situation kräver ett längre samarbete mellan olika myndigheter. Du kan be att kunden ger sitt samtycke på den allmänna samtyckesblanketten Y100r.

Läs mer om utlämnande av uppgifter och om samtycken.

MittFPA och anvisningar för användningen av tjänsten

 • Om kunden klarar av att sköta sina ärenden själv lönar det sig att uppmuntra hen att sköta dem i e-tjänsten.
 • På fpa.fi finns anvisningar och instruktionsvideor för användningen av MittFPA. Instruktionsvideorna finns också på FPA:s Youtube-kanal.

Läs mer om MittFPA och bekanta dig med anvisningarna.

Telefonservice för privatpersoner

 • Nästan alla FPA-ärenden kan skötas per telefon.
 • Kunden kan till och med göra en ansökan per telefon om det inte går att göra ansökan på något annat sätt.
 • FPA erbjuder telefonservice på svenska, finska och engelska.
 • Det är också möjligt att boka en tid för betjäning per telefon. En samarbetspartner kan göra det för kundens räkning. Man kan boka tid på nätet eller genom att ringa FPA.

Servicenumren för olika livssituationer finns här.

Serviceställen och andra sätt att sköta ärendet genom besök​​​​

Om en kund behöver tolkning

 • Du kan boka tolkning för kunden samtidigt som du bokar telefontid.
 • Tidigare har man kunnat få expresstolkning vid serviceställena och i telefonservicen, men för närvarande är detta inte möjligt.

Läs mer om tolkning.

FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu

I förmånsdatatjänsten (Kelmu) kontrollerar du enkelt kundens förmånsuppgifter.

Logga in i tjänsten

AnkkuriHåll dig uppdaterad om ändringarna

Beställ FPA:s meddelanden

Beställningsblanketten för FPA:s meddelanden är för tillfället inte i användning.

Beställ FPA:s nyhetsbrev

Via våra nyhetsbrev får du nyheter och tips direkt till din epost. FPA-info innehåller nyheter på svenska.

Läs även

Kom ihåg följande om du behöver information om din klient

På vilka grunder kan en yrkesperson få information från FPA om vilka förmåner en klient får? Hur kan man själv försäkra sig om att man får den information som behövs? Vi samlade tips för yrkespersoner om hur man får tillgång till uppgifter.

Läs mer på mittiallt.fi
Senast ändrad 15.4.2024