Så här ansöker du om allmänt bostadsbidrag | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om allmänt bostadsbidrag

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar under 2024. Största delen av ändringarna trädde i kraft 1.4.2024. Om du redan får allmänt bostadsbidrag påverkar nedskärningarna ditt bidrag när bidraget justeras 1.4.2024 eller senare. Allmänt bostadsbidrag kommer från 1.1.2025 inte längre att utbetalas för ägarbostäder.

Läs mer om ändringarna

Sök bostadsbidrag i MittFPA

Till ansökan
 1. Ansök om allmänt bostadsbidrag i MittFPA.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga. Bifoga till din ansökan
  • en kopia av det undertecknade skriftliga hyresavtalet
  • ett intyg över beloppet av hyran eller vederlaget, om beloppet inte framgår av övriga bilagor, såsom hyresavtalet eller meddelandet om hyreshöjning.
 3. Beroende på hushållets situation ska du vid behov dessutom bifoga följande:
 4. I ansökan ska du ange inkomsterna för alla personer i hushållet, eftersom inkomsterna inverkar på bostadsbidragets belopp. Ange inkomsterna brutto, alltså före skatt.
  • FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär FPA ytterligare uppgifter av dig.
 5. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Allmänt bostadsbidrag AT 1r (pdf). Skicka din ansökan och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Du kan få bostadsbidrag retroaktivt för högst 1 månad. Om du till exempel vill få bostadsbidrag från januari ska din ansökan vara hos FPA senast i slutet av februari.

Bostadsbidrag beviljas alltid från den första dagen i månaden. Om till exempel hyresavtalet börjar gälla från 15.3 beviljas bostadsbidraget från 1.4.

Meddela förändringar

Om hushållets inkomster eller boendeutgifter förändras eller om det sker andra förändringar i hushållets förhållanden ska bostadsbidraget i regel justeras.

Kom ihåg att meddela förändringar till FPA, det vill säga ansöka om justering av bostadsbidraget.

Läs mer

Senast ändrad 9.4.2024