Joustavan hoitorahan määrä ja maksaminen

Joustava hoitoraha on porrastettu kahteen ryhmään vanhemman työajan mukaan. Siihen eivät vaikuta perheen tulot. Joustavaa hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta.

Joustava hoitoraha on

  • 241,19 euroa kuukaudessa, kun työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa tai enintään 60 % normaalista kokopäivätyön työajasta.
    (Tämä tarkoittaa esimerkiksi noin 3 päivää viikossa tai noin 4,5 tuntia päivässä.)
     
  • 160,80 euroa kuukaudessa, kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa tai yli 60 %, mutta enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta.
    (Tämä tarkoittaa esimerkiksi noin 4 päivää viikossa tai noin 6  tuntia päivässä.)

Yllä mainitut tunti- ja prosenttimäärät ovat keskimääräisiä tietoja, ja vaihtelua viikkojen välillä voi olla, kunhan ne eivät keskimäärin ylitä annettuja määriä haetulla ajalla.

Maksaminen

Tuki maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin ja löydät sen myös verkkoasiointipalvelusta.  

Verotus

Joustava hoitoraha on veronalaista tuloa. Koska saat tuen lisäksi palkkaa tai muuta verotettavaa tuloa, pidätetään vero joustavasta hoitorahasta lisäprosentin mukaan. Jos lisä- ja sivutulon pidätysprosentit poikkeavat toisistaan ja haluat Kelan käyttävän sivutuloprosenttia, toimita Kelaan sivutuloverokortti.

Jos sinulla on käytössäsi portaikkoverokortti tai freelanceverokortti ja saat joustavaa hoitorahaa, niin ennakonpidätys on 40 %. Voit myös pyytää verottajaa lähettämään Kelaan muutosverokortin sosiaalietuutta varten.

Lue lisää