Joustavan hoitorahan määrä ja maksaminen

Joustava hoitoraha on porrastettu kahteen ryhmään vanhemman työajan mukaan. Siihen eivät vaikuta perheen tulot. Joustavaa hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta.

Joustava hoitoraha on

  • 249,70  e/kk, kun työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa tai enintään 60 % normaalista kokopäivätyön työajasta.
    (Tämä tarkoittaa esimerkiksi noin 3 päivää viikossa tai noin 4,5 tuntia päivässä.)
  • 166,46 e/kk, kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa tai yli 60 %, mutta enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta.
    (Tämä tarkoittaa esimerkiksi noin 4 päivää viikossa tai noin 6  tuntia päivässä.)

Yllä mainitut tunti- ja prosenttimäärät ovat keskimääräisiä tietoja, ja vaihtelua viikkojen välillä voi olla, kunhan ne eivät keskimäärin ylitä annettuja määriä haetulla ajalla.

Maksaminen

Tuki maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin ja löydät sen myös verkkoasiointipalvelusta.  

Kela toimittaa tiedon maksamastaan lastenhoidon tuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. 

Osittaista hoitorahaa ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Tukijakso voi myös päättyä keskellä kalenterikuukautta, jolloin tuki maksetaan vajaalta kuukaudelta kuukauden viimeisenä päivänä.

Jos osittaista hoitorahaa ja muita lastenhoidon tukia on myönnetty yhteensä vähintään kuukaudeksi, osittainen hoitoraha voidaan kuitenkin myöntää myös alle kuukauden jaksolle.

 

Verotus

Joustava hoitoraha on veronalaista tuloa. Koska saat tuen lisäksi palkkaa tai muuta verotettavaa tuloa, pidätetään vero joustavasta hoitorahasta lisäprosentin mukaan.

Voit myös pyytää verottajaa lähettämään Kelaan muutosverokortin sosiaalietuutta varten.