Joustavan hoitorahan määrä ja maksaminen

Joustava hoitoraha on porrastettu kahteen ryhmään vanhemman työajan mukaan. Siihen eivät vaikuta perheen tulot. Joustavaa hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta.

Joustava hoitoraha on

  • 249,70 e/kk, kun työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa tai enintään 60 % normaalista kokopäivätyön työajasta.
    (Tämä tarkoittaa esimerkiksi noin 3 päivää viikossa tai noin 4,5 tuntia päivässä.)
  •  166,46 e/kk, kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa tai yli 60 %, mutta enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta.
    (Tämä tarkoittaa esimerkiksi noin 4 päivää viikossa tai noin 6 tuntia päivässä.)

Yllä mainitut tunti- ja prosenttimäärät ovat keskimääräisiä. Viikkojen välillä voi olla vaihtelua, kunhan työaika ei keskimäärin ylitä enimmäistyöaikaa.

Kela tekee vuosittain joustavaan hoitorahaan indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa hoitorahan määrää. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, vaan määrä muuttuu automaattisesti.

Maksaminen

Tuki maksetaan kerran kuukaudessa kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin ja löydät sen myös OmaKelasta.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan lastenhoidon tuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Verotus

Joustavasta hoitorahasta maksetaan veroa. Koska saat tuen lisäksi palkkaa tai muuta verotettavaa tuloa, pidätetään vero joustavasta hoitorahasta lisäprosentin mukaan.

Voit myös pyytää verottajaa lähettämään Kelaan muutosverokortin sosiaalietuutta varten.