Joustava hoitoraha

Voit tehdä töitä 30 tuntia viikossa tai vähemmän ja hoitaa lopun aikaa alle 3-vuotiasta lastasi, jolloin saat Kelasta joustavaa hoitorahaa.

Joustavan hoitorahan määrä lasketaan työajan perusteella. Joustava hoitoraha on verotettavaa tuloa.

Kela maksaa joustavaa hoitorahaa kerrallaan vain yhdestä lapsesta.

Kuka voi saada

 • Alle 3-vuotiaan lapsen isä tai äiti tai muu virallinen huoltaja (myös adoptio- ja sateenkaariperheissä).
 • Kumpikin vanhempi yhtä aikaa, jos he ovat järjestäneet työnsä niin, että he hoitavat lasta eri aikoina (esim. toinen maanantaisin ja toinen perjantaisin tai toinen aamupäivisin ja toinen iltapäivisin).
 • Myös vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Joustavan hoitorahan edellytys on, että vanhempi

 • tekee töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta. Tuen saamiseksi riittää, että toinen ehdoista täyttyy.
 • on töissä työ- tai virkasuhteessa.
 • on yrittäjä, jolla on voimassa oleva YEL- tai MYEL-vakuutus.
 • on apurahansaaja, jolla on MYEL-vakuutus.

Joustavaa hoitorahaa ei voi saada vanhempi, joka

 • saa erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.
 • saa kotihoidon tukea siksi, että on itse lapsen pääasiallinen hoitaja.
 • saa osittaista hoitorahaa jostakin perheen lapsesta.
 • tekee yksittäisiä työkeikkoja olematta jatkuvassa työsuhteessa.
 • sairastuu ja sairausloma kestää yhtäjaksoisesti yli 4 viikkoa. (Lyhyt sairausloma ei vaikuta tukeen.) Oikeus joustavaan hoitorahaan päättyy työkyvyttömyyden alkamisesta lukien.

Monimuotoiset perheet

Kuinka pitkään joustavaa hoitorahaa?

Joustavaa hoitorahaa saa, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Joustavaa hoitorahaa ei myönnetä kuukautta lyhyemmälle ajalle. Kuitenkin jos joustavan hoitorahan ja muiden lastenhoidon tukien myöntämisaika on yhteensä vähintään kuukauden mittainen, voidaan joustava hoitoraha myöntää myös alle kuukaudeksi. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.

Vanhempi sopii työnantajansa kanssa työajasta. Enintään 30 tunnin keskimääräinen viikoittainen työaika voi jatkua myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 3 vuotta. Joustavaa hoitorahaa ei kuitenkaan makseta enää yli 3-vuotiaasta lapsesta. Ensimmäistä ja toista luokkaa käyvän lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitorahaa, jos hänen työaikansa on enintään 30 tuntia lapsen hoidon vuoksi.

Isä ja äiti voivat molemmat saada joustavaa hoitorahaa. Heidän pitää kuitenkin olla pois työstä ja hoitaa lasta eri aikaan.

Joustavaa hoitorahaa voi saada samanaikaisesti esimerkiksi yksityisen hoidon tuen kanssa tai jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Lue lisää