Kotihoidon tuen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kotihoidon tuen määrä

Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi kotikuntasi saattaa maksaa kuntalisää.

Kela tekee vuosittain kotihoidon tukeen indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa tuen määrää. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, vaan Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on

  • yhdestä alle 3-vuotiaasta 377,68 e/kk
  • jokaisesta muusta perheen alle 3-vuotiaasta lapsesta 113,07 e/kk
  • jokaisesta yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä lapsesta 72,66 e/kk.

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu pelkkään esiopetukseen, hänestä maksetaan täysi hoitoraha (72,66 e/kk). Jos hän osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitorahaa.

Hoitolisä

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 202,12 e/kk. Sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta. Laske Lastenhoidon tuki -laskurilla, paljonko tukea saat.

Saat täyden hoitolisän, jos perheesi kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan laskettavaa tulorajaa. Perheen kokoon lasketaan mukaan enintään 4 henkilöä: 2 aikuista ja enintään 2 alle kouluikäistä lasta. Perheen henkilömäärään ei lasketa sellaista lasta, jonka perusteella maksetaan vanhempainpäivärahaa tai joka on koulussa.

Perheen tuloihin lasketaan myös

  • niiden lasten tulot, joista haetaan kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea
  • osittainen ja joustava hoitoraha.

Hoitorahaa ja kuntalisää ei lasketa tuloksi.

Jos tuloraja ylittyy, hoitolisä pienenee vähennysprosentin mukaisesti. Hoitolisää ei makseta lainkaan, jos perheesi tulot ylittävät maksimitulorajan.

Hoitolisä
Perheen koko (henkilöä)Bruttotulot, joilla saa täyden hoitolisänVähennys-prosenttiBruttotulot, joilla ei saa hoitolisää
21 160 e/kk11,5 %2 917,53 e/kk
31 430 e/kk9,4 %3 580,16 e/kk
4 tai enemmän1 700 e/kk7,9 %4 258,42 e/kk

Kuntalisä

Kuntalisän määrä ja myöntämisedellytykset ovat kuntakohtaisia. Kaikki kunnat eivät maksa kuntalisää. Kela maksaa kuntalisän kotihoidon tuen yhteydessä vain, jos Kela ja kunta ovat näin sopineet. Lisätietoja kuntalisästä saat kotikunnastasi. Voit arvioida Lastenhoidon tuki –laskurilla Kelan kautta maksettavan kuntalisän määrän.

Kotihoidon tuen maksaminen

Lasten kotihoidon tuki maksetaan sille vanhemmalle tai muulle huoltajalle, joka hoitaa lasta. Jos hoitaja on joku muu, esimerkiksi isovanhempi, tuki maksetaan kuitenkin hakijalle eli lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle.

Kotihoidon tuki maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin, ja löydät sen myös OmaKelasta. Kela toimittaa tiedon maksamastaan lastenhoidon tuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Kotihoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Tukijakso voi myös päättyä keskellä kalenterikuukautta, jolloin tuki maksetaan vajaalta kuukaudelta kuukauden viimeisenä päivänä.

Kuukauden vähimmäisaika täyttyy esimerkiksi silloin, kun vanhempien tukijaksot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden.

Kotihoidon tuki päättyy esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Perheessä ei enää ole alle 3-vuotiasta lasta.
  • Lapsi aloittaa kunnallisen varhaiskasvatuksen.
  • Lapsi aloittaa perusopetuksessa. Perusopetuksen aloittavasta lapsesta maksettu tuki päättyy viimeistään 31.7.
  • Perhe muuttaa ulkomaille tai lapsi oleskelee ulkomailla. Lue lisää perhe-etuuksien maksamisesta ulkomaille.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?