Så här ansöker du om donationsdagpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om donationsdagpenning

Avstå från papperspost och bidra till snabbare behandling av dina FPA-ärenden

Ge i MittFPA ditt samtycke till att vi kan skicka dig meddelanden, brev och beslut den vägen. Vi meddelar dig per sms eller e-post när du har fått post i MittFPA.

Gör så här om du vill avstå från papperspost

Sök i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
  1. Ansök om donationsdagpenning i MittFPA.

  2. Fotografera eller skanna bilagan och skicka in den i MittFPA. Bifoga:
    • Läkarintyg A ur vilket framgår vilket organ eller vilken vävnad det är frågan om samt den tid av arbetsoförmåga undersökningen eller donationen orsakar och
    • en utredning över deltagande i undersökningar om det inte framgår av läkarintyget.
  3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur mycket du får i dagpenning. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Sjukdagpenning SV 8r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Sök donationsdagpenning inom 2 månader från den dag då arbetsoförmågan började.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?