Osittaisen hoitorahan määrä ja maksaminen

Osittaista hoitorahaa maksetaan kerralla vain yhdestä lapsesta, vaikka perheessä olisi useampi tukeen oikeutettu lapsi.

  • Osittainen hoitoraha on 103,84 e/kk.  

Hoitorahaa voidaan maksaa 1.8. alkaen sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun. Saat osittaista hoitorahaa, kunnes lapsen 2. kouluvuosi päättyy (31.7.). Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, Kela maksaa osittaista hoitorahaa jo esikoulun ajalta ja kunnes lapsen 3. lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.

Kela tekee vuosittain osittaiseen hoitorahaan indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa hoitorahan määrää. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, vaan määrä muuttuu automaattisesti.

Maksaminen

Tuki maksetaan jälkikäteen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin ja löydät sen myös OmaKelasta. Kela toimittaa tiedon maksamastaan lastenhoidon tuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Osittaista hoitorahaa ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.

Osittaisen hoitorahan voi saada alle kuukaudeksi myös, jos osittaista hoitorahaa ja muita lastenhoidon tukia on myönnetty yhteensä vähintään kuukaudeksi.

1.8.2022 alkaen perhe voi saada osittaista hoitorahaa vain vähintään kuukauden mittaiselta yhtäjaksoiselta ajalta. Kuukautta lyhyempiä tukijaksoja ei siis enää lasketa yhteen.

Verotus

Osittaisesta hoitorahasta maksetaan veroa. Kun saat tuen lisäksi palkkaa tai muuta verotettavaa tuloa osittaisen hoitorahan lisäksi, pidätetään vero hoitorahasta lisäprosentin mukaan.

Voit myös pyytää verottajaa lähettämään Kelaan muutosverokortin sosiaalietuutta varten.