Osittaisen hoitorahan määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Osittaisen hoitorahan määrä ja maksaminen

Osittaista hoitorahaa maksetaan kerralla vain yhdestä lapsesta, vaikka perheessä olisi useampi tukeen oikeutettu lapsi.

  • Osittainen hoitoraha on 108,15 e/kk.  

Hoitorahaa voidaan maksaa 1.8. alkaen sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun. Saat osittaista hoitorahaa, kunnes lapsen 2. kouluvuosi päättyy (31.7.). Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, Kela maksaa osittaista hoitorahaa jo esikoulun ajalta ja kunnes lapsen 3. lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.

Kela tekee vuosittain osittaiseen hoitorahaan indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa hoitorahan määrää. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, vaan määrä muuttuu automaattisesti.

Maksaminen

Tuki maksetaan jälkikäteen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin ja löydät sen myös OmaKelasta. Kela toimittaa tiedon maksamastaan lastenhoidon tuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Osittaista hoitorahaa ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.

Osittaisesta hoitorahasta maksetaan veroa.

Sivu päivitetty 12.12.2023

Mitä mieltä olet sivusta?