Osittaisen hoitorahan määrä ja maksaminen

Osittaista hoitorahaa maksetaan kerralla vain yhdestä lapsesta, vaikka perheessä olisi useampi tukeen oikeutettu lapsi.

  • Osittainen hoitoraha on 98,21 e/kk.  

Hoitorahaa voidaan maksaa 1.8. alkaen sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun. Saat osittaista hoitorahaa, kunnes lapsen 2. kouluvuosi päättyy (31.7.). Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin eli käy koulua normaalia pidempään, Kela maksaa osittaista hoitorahaa jo esikoulun ajalta ja kunnes lapsen 3. lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.

Kela tarkistaa vuosittain osittaisen hoitorahan indeksillä, mikä voi muuttaa hoitorahan määrää. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi, vaan määrä muuttuu automaattisesti.

Maksaminen

Tuki maksetaan jälkikäteen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on etuuden ensimmäinen maksupäivä. Päätös lähetetään sinulle kotiin ja löydät sen myös verkkoasiointipalvelusta. Kela toimittaa tiedon maksamastaan lastenhoidon tuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Osittaista hoitorahaa ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.

Jos osittaista hoitorahaa ja muita lastenhoidon tukia on myönnetty yhteensä vähintään kuukaudeksi, osittainen hoitoraha voidaan kuitenkin myöntää myös alle kuukauden jaksolle.

Verotus

Osittainen hoitoraha on veronalaista tuloa. Kun saat tuen lisäksi palkkaa tai muuta verotettavaa tuloa osittaisen hoitorahan lisäksi, pidätetään vero hoitorahasta lisäprosentin mukaan.

Voit myös pyytää verottajaa lähettämään Kelaan muutosverokortin sosiaalietuutta varten.