Så här ansöker du om dagpenning vid smittsam sjukdom | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om dagpenning vid smittsam sjukdom

Sök i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet.

Till ansökan
  1. Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom i MittFPA.
    • Även om du är medlem i en arbetsplatskassa ska du ansöka om dagpenningen hos FPA.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till ansökan
    • en kopia av den ansvariga smittskyddsläkarens beslut om frånvaro från arbete, karantän eller isolering.
    • Bifoga också arbetsgivarens uppskattning av beloppet av inkomstbortfallet eller be att arbetsgivaren meddelar beloppet till FPA.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om sjukdagpenning  SV 8r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Kom ihåg att ange i ansökan att du ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Ansökningstid

Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom inom 2 månader från den dag du önskar få förmånen. 

Om ansökan är försenad ska du ange varför. FPA utreder om dagpenning vid smittsam sjukdom kan beviljas trots förseningen. 

På förstasidan i MittFPA ser du om din ansökan har kommit in eller avgjorts, när förmånen betalas ut och vilka förmåner du senast har fått. Här ser du också påminnelser till exempel om bilagor som eventuellt saknas.

På sidan Handläggningstider och förfrågningar finns information om hur länge det normalt tar att handlägga olika ansökningar.

Läs mer

Senast ändrad 5.3.2024