Dagpenning vid smittsam sjukdom - Belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Dagpenning vid smittsam sjukdom - Belopp och utbetalning

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Dagpenningen beviljas för den tid som smittskyddsläkarens beslut gäller.

Löntagare

Om du är löntagare bestäms dagpenningen enligt den lön som du skulle ha fått om du inte hade förordnats att vara borta från ditt arbete. Som lön räknas inte exempelvis skattefria dagtraktamenten och kilometerersättningar.

FPA behöver uppgift från arbetsgivaren om beloppet av inkomstbortfallet. Om det inte går att uppge ett exakt belopp räcker det med en uppskattning. Arbetsgivaren kan meddela beloppet i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller på blankett Y17r.

Företagare

Om du är företagare grundar sig dagpenningsbeloppet på den FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst som gällde då frånvaron från arbetet började. FPA får uppgiften om årsarbetsinkomsten direkt från arbetspensionsanstalten.

Utbetalning

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas i perioder i efterskott. Den första betalningsperioden omfattar 6 vardagar och de följande betalningsperioderna 25 vardagar. Den sista posten betalas då rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom upphör.

Du kan gå in i MittFPA och kontrollera när dagpenningen betalas ut nästa gång.

Dagpenningen betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren har betalat lön för frånvarotiden.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom beskattas på samma sätt som sjukdagpenningen.

Självrisktid

Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.

Senast ändrad 9.8.2021